Phó Giáo sư-Tiến sĩ Đinh Quang Hải được bổ nhiệm chức danh Trưởng Khoa sử-Học Viện Khoa học xã hội (01/02/2017)

Ngày 17/01/2017, Học viện Khoa học xã hội-Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã long trọng công bố các Quyết định bổ nhiệm Trưởng khoa, Phó trưởng khoa, Trưởng đại diện, Phó trưởng đại diện. Tham dự buổi lễ có: PGS.TS. Bùi Nhật Quang - Ủy viên dự khuyết BCHTW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; GS.TS. Phạm Văn Đức - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Giám đốc Học viện Khoa học xã hội; GS.TS. Võ Khánh Vinh - Nguyên Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nguyên Giám đốc Học viện Khoa học xã hội; cùng ban lãnh đạo, các trưởng khoa, phó trưởng khoa, cán bộ, công chức, viên chức Học viện Khoa học xã hội.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 1 năm 2018 (01/03/2018)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 1/2018 có bài viết của các tác giả: Viện Sử học, Đinh Quang Hải, Phạm Thị Thu Hiền, Tạ Thị Thúy, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Thái Yên Hương, Vũ Dương Ninh.

Chính sách chính trị, quân sự của Pháp ở Việt Nam giai đoạn 1945-1954 và nguyên nhân thất bại (15/03/2018)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Lý luận chính trị
Năm xuất bản: 2017
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Số trang: 206
Cuốn sách “Chính sách chính trị, quân sự của Pháp ở Việt Nam giai đoạn 1945-1954 và nguyên nhân thất bại” của PGS. TS Nguyễn Mạnh Hà là cuốn sách nghiên cứu chuyên sâu, toàn diện, có hệ thống về chính sách của Pháp nói chung, chính sách quân sự, chính trị nói riêng nhằm lý giải nguyên do thất bại của Pháp trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam.

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.