Phó Giáo sư-Tiến sĩ Đinh Quang Hải được bổ nhiệm chức danh Trưởng Khoa sử-Học Viện Khoa học xã hội (18/01/2017)

Ngày 17/01/2017, Học viện Khoa học xã hội-Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã long trọng công bố các Quyết định bổ nhiệm Trưởng khoa, Phó trưởng khoa, Trưởng đại diện, Phó trưởng đại diện. Tham dự buổi lễ có: PGS.TS. Bùi Nhật Quang - Ủy viên dự khuyết BCHTW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; GS.TS. Phạm Văn Đức - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Giám đốc Học viện Khoa học xã hội; GS.TS. Võ Khánh Vinh - Nguyên Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nguyên Giám đốc Học viện Khoa học xã hội; cùng ban lãnh đạo, các trưởng khoa, phó trưởng khoa, cán bộ, công chức, viên chức Học viện Khoa học xã hội.

Họp Hội đồng Khoa học và giảng viên Khoa Sử học-Học Viện Khoa học xã hội (07/03/2017)

Thực hiện Thông báo tháng 2 năm 2017, của Giám đốc Học viện KHXH về một số công việc đào tạo tại các Khoa, Bộ môn trực thuộc Học viện KHXH, ngày 02/3/2017, tại Viện Sử học - 38 Hàng Chuối, Hà Nội, Hội đồng Khoa học và giảng viên Khoa Sử học thuộc Học viện Khoa học xã hội, đã họp bàn công tác năm 2017, chủ trì Hội nghị là PGS.TS. Đinh Quang Hải - Viện trưởng Viện Sử học - Trưởng Khoa.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 1 năm 2017 (10/03/2017)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 1 năm 2017 có các bài viết của các tác giả: Phạm Quốc Quân; Đàm Thị Uyên - Cao Thị Nhung; Nguyễn Thị Dương; Nguyễn Văn Khánh - Nguyễn Kim Dung; Nguyễn Duy Bính - Nguyễn Thị Huệ; Lương Thị Hồng; Nguyễn Mạnh Dũng; Lư Vĩ An

Ngoại giao đa phương trong hệ thống quan hệ quốc tế đương đại (28/02/2017)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật
Năm xuất bản: 2015
Kích thước:
Số trang: 240
Trên cơ sở cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ thống quan hệ quốc tế nói chung và ngoại giao đa phương nói riêng, cuốn sách đi sâu phân tích diễn biến thực tế của kênh ngoại giao này trên thế giới và Việt Nam, từ đó tác giả nêu hướng phát triển của ngoại giao đa phương Việt Nam trong thập niên tiếp theo, đồng thời đưa ra những khuyến nghị cần thiết cho công tác ngoại giao nước nhà.

Giáo sư, Viện sĩ Trần Huy Liệu (16/12/2012)

Giáo sư Trần Huy Liệu (5 tháng 11, 1901 - 28 tháng 7, 1969) là một nhà văn, nhà hoạt động cách mạng, nhà sử học, nhà báo Việt Nam. Ông nguyên là Viện trưởng Viện Sử học, là Chủ tịch đầu tiên của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Đông Đức.