Trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (02/10/2023)

Sáng ngày 18 tháng 9 năm 2023, tại hội trường tầng 3, thay mặt Lãnh đạo Viện Sử học, TS. Trần Thị Phương Hoa - Phó Viện trưởng giao điều hành Viện Sử học đã trao Quyết định số 76/QĐ-VSH bổ nhiệm TS. Lê Thị Thu Hằng, Thư ký Tòa soạn, giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 4 năm 2023 (12/04/2023)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 4 năm 2023 có các bài viết của các tác giả sau: Nguyễn Văn Kim, Phạm Thị Thơm, Đặng Như Thường-Nguyễn Ngọc Huyền, Võ Văn Thật, Đinh Văn Trọng-Nguyễn Minh Phương, Trần Ngọc Dũng, Nguyễn Lê Thy Thương.

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.