Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học “Quá trình truyền giáo của đạo Tin Lành tại Việt Nam từ năm 1911 đến năm 1975” (30/09/2017)

Ngày 10 tháng 8 năm 2017, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Hùng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 62 22 03 13. Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Đỗ Quang Hưng.

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học “Chuyển biến kinh tế, xã hội của làng Vạn Phúc, Hà Đông (1904 - 1945)” (20/09/2017)

Ngày 8 tháng 9 năm 2017, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Lê Thị Hoa đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 62 22 03 13. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Xanh.

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học “Chuyển biến kinh tế, xã hội thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) từ năm 1975 đến năm 2010” (20/09/2017)

Ngày 11 tháng 7 năm 2017, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Ngô Thành Vinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 62 22 03 13. Người hướng dẫn khoa học 1) PGS.TS. Phan An; 2) PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật.

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học “Lực lượng Tăng thiết giáp trong tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975” (18/09/2017)

Ngày 12 tháng 9 năm 2017, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Quốc Bảo đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 62 22 03 13. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Ngọc Long.

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học “Quá trình hợp tác Lào - Việt Nam trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ an ninh của Lào từ năm 1962 đến năm 2012” (01/07/2017)

Ngày 9 tháng 6 năm 2017, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Lê Quang Mạnh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học; Chuyên ngành: Lịch sử thế giới; Mã số: 62 22 03 11. Người hướng dẫn khoa học PGS.TS. Võ Kim Cương.

Học viện Khoa học xã hội thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2017 (01/06/2017)

Ngày 27 tháng 5 năm 2017, Học viện Khoa học xã hội Việt Nam đã ra thông báo Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2017.

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Văn hóa học “Điêu khắc tượng trong chùa Việt (thế kỷ XI - XVII vùng Kinh Bắc từ góc nhìn tiếp biến văn hóa” (03/05/2017)

Ngày 19 tháng 4 năm 2017, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Đào Mạnh Đạt đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Văn hóa học; Chuyên ngành: Văn hóa học; Mã số: 62 31 06 40. Người hướng dẫn khoa học PGS.TS. Đặng Hữu Tuyền.

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Khảo cổ học “Thời đại Kim khí Đắk Lắk trong bối cảnh Tiền - Sơ sử Tây Nguyên” (02/05/2017)

Ngày 06 tháng 4 năm 2017, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Phạm Bảo Trâm đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Khảo cổ học; Chuyên ngành: Khảo cổ học; Mã số: 62 22 03 17. Người hướng dẫn khoa học 1) PGS.TS. Nguyễn Khắc Sử; 2) TS. Lương Thanh Sơn.

Học viện Khoa học xã hội công bố Quyết định phân bổ chỉ tiêu cho các ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2017 và Quyết đinh trúng tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017 tại Học viện KHXH (02/05/2017)

Ngày 17 tháng 4 năm 2017, Học viện Khoa học xã hội công bố Quyết định phân bổ chỉ tiêu cho các ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2017 và Quyết đinh trúng tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017 tại Học viện KHXH

Học viện Khoa học xã hội thông báo thí sinh trúng tuyển Cao học đợt 1 năm 2017 (01/05/2017)

Ngày 11 tháng 4 năm 2017, Học viện Khoa học xã hôi - Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã ra thông báo chính thức về số lượng và danh sách Học viên đã trúng tuyển trong kỳ thi Cao học đợt 1.

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.