Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ sử học “Chính sách xã hội triều Nguyễn (giai đoạn 1802-1884” (09/11/2015)

Ngày 27 tháng 10 năm 2015, tại Học viện Khoa học xã hội số 477 Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội), nghiên cứu sinh Lê Quang Chắn đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, mã số 62.22.03.13, với đề tài “Chính sách xã hội triều Nguyễn (giai đoạn 1802 - 1884)”, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS. TS. Hà Mạnh Khoa và PGS. TS. Nguyễn Đức Nhuệ.

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học “Quá trình phát triển kinh tế lâm nghiệp Việt Nam từ năm 1991-2010” (21/09/2015)

Ngày 8 tháng 9 năm 2015 tại Học viện Khoa học xã hội, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Đỗ Thị Diệu đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, Mã số: 62 22 03 13 với đề tài “Quá trình phát triển kinh tế lâm nghiệp Việt Nam từ năm 1991-2010”, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Vũ Quang Vinh.

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học “Quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản sau Chiến tranh Lạnh (từ năm 1991 đến năm 2010)” (20/08/2015)

Ngày 12 tháng 8 năm 2015 tại Học viện Khoa học xã hội, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Quách Quang Hồng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học, chuyên ngành Lịch sử thế giới, Mã số: 62.22.03.11 với đề tài “Quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản sau Chiến tranh Lạnh (từ năm 1991 đến năm 2010)”, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS. TSKH. Trần Khánh.

Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Sử học: “Quá trình thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam (1991 - 2010)” (03/06/2015)

Ngày 27 tháng 5 năm 2015 tại Học viện Khoa học xã hội, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Nghiên cứu sinh Lương Thị Hồng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, Mã số: 62 22 03 13 với đề tài “Quá trình thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam (1991 – 2010)” dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Đinh Quang Hải

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học: “Giáo dục phổ thông ở miền Bắc Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975" (18/05/2015)

Ngày 5 tháng 5 năm 2015 tại Học viện Khoa học xã hội, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Nghiên cứu sinh Nguyễn Thúy Quỳnh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, Mã số: 62 22 03 13 với đề tài “Giáo dục phổ thông ở miền Bắc Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975”, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Trần Đức Cường và TS. Đỗ Thị Nguyệt Quang.

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học “Bộ máy chính quyền tỉnh Hà Đông thời cận đại” (11/05/2015)

Ngày 4 tháng 5 năm 2015 tại Học viện Khoa học xã hội, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Nghiên cứu sinh Nguyễn Lan Dung đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, Mã số: 62 22 03 13 với đề tài “Bộ máy chính quyền tỉnh Hà Đông thời cận đại”, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Tạ Thị Thúy.

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử “Phong trào yêu nước ở Nam kỳ ba mươi năm đầu thế kỷ XX” (05/03/2015)

Ngày 9 tháng 02 năm 2015 tại Học viện Khoa học xã hội, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Biện Thị Hoàng Ngọc đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện, chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam, Mã số: 62.22.03.13 với đề tài “Phong trào yêu nước ở Nam kỳ ba mươi năm đầu thế kỷ XX”, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Trần Đức Cường và PGS.TS. Đinh Quang Hải.

Nghiên cứu viên Trương Thị Hải bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam (10/01/2015)

Ngày 10/1/2015, tại khoa Lịch sử - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, đã diễn ra lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ Lịch Sử Việt Nam của học viên Trương Thị Hải với đề tài: “Tìm hiểu dòng canh tân đất nước nửa cuối thế kỷ XIX” do PGS, TS, NGND Phạm Xanh hướng dẫn.

Bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam "Thành Sơn Tây giai đoạn 1822-1883" (10/11/2014)

Ngày 10/11/2014, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1, đã diễn ra lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam của học viên Nguyễn Văn Biểu với đề tài: “Thành Sơn Tây giai đoạn 1822-1883” do PGS.TS Nguyễn Duy Bính hướng dẫn.

Bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam "Chính sách nông nghiệp của các chúa Nguyễn ở Đàng Trong từ năm 1558 đến năm 1777" (01/11/2014)

Ngày 22/10/2014, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1, đã diễn ra lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam của học viên Nguyễn Thị Hải với đề tài: “Chính sách nông nghiệp của các chúa Nguyễn ở Đàng Trong từ năm 1558 đến năm 1777” do PGS.TS Nguyễn Thị Phương Chi hướng dẫn.

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.