Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử “Tác động của chính sách cải lương hương chính đến đời sống làng xã ở tỉnh Hà Đông trong thời kỳ Pháp thuộc ” (11/10/2014)

Ngày 9 tháng 10 năm 2014 tại Học viện Khoa học xã hội, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Lệ Hà đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, Mã số: 62.22.03.13 với đề tài “Tác động của chính sách cải lương hương chính đến đời sống làng xã ở tỉnh Hà Đông trong thời kỳ Pháp thuộc”, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Trần Đức Cường.

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử “Giáo dục các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam từ 1954 đến 1965” (01/06/2014)

Ngày 22 tháng 05 năm 2014 tại Học viện Khoa học xã hội, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Duy Thị Hải Hường đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, Mã số: 62 22 03 13 với đề tài “Giáo dục các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam từ 1954 đến 1965”, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Ngọc Mão.

Bảo vệ thành công 10 luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam tại Học viện Khoa học xã hội (17/05/2014)

Thực hiện kế hoạch đào tạo sau đại học tại Học viện Khoa học xã hội đối với bậc đào tạo thạc sĩ, tháng 4 năm 2014 vừa qua, Khoa Sử học đã tổ chức bảo vệ thành công 10 luận văn thạc sĩ, chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam, mã số 60 22 54 cho các học viên cao khóa III, đợt 1, năm học 2012 - 2014. Đây là diễn đàn khoa học thu hút sự quan tâm của đông đảo học viên cao học, nghiên cứu sinh đang học tập tại Khoa Sử, cùng các nhà nghiên cứu sử học trong và ngoài Học viện tham dự

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử “Những biến đổi về kinh tế - xã hội ở nông thôn tỉnh Đồng Tháp từ năm 1975 đến năm 2010” (06/01/2014)

Ngày 17 tháng 12 năm 2013 tại Học viện Khoa học xã hội, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Nga đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại, Mã số: 62.22.54.05 với đề tài “Những biến đổi về kinh tế - xã hội ở nông thôn tỉnh Đồng Tháp từ năm 1975 đến năm 2010”, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Trần Đức Cường

Bảo vệ thành công 07 luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam tại Học viện Khoa học xã hội (04/11/2013)

Trong hai ngày 17 và 22 tháng 10 năm 2013, Khoa Sử học thuộc Học viện Khoa học xã hội đã tổ chức bảo vệ thành công 07 luận văn thạc sĩ, chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam, mã số 60 22 54 cho các học viên cao khóa II, đợt 2, năm học 2011-2013

Tọa đàm khoa học quốc tế “Đánh giá kết quả nghiên cứu di tích khu A-B, khu Di tích Hoàng thành Thăng Long sau 6 năm nghiên cứu” (16/09/2013)

Trong hai ngày 13 và 14 tháng 9 năm 2013, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức tọa đàm khoa học quốc tế “Đánh giá kết quả nghiên cứu di tích khu A-B, khu Di tích Hoàng thành Thăng Long sau 6 năm nghiên cứu”.

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử “Quá trình chuyển biến về kinh tế và xã hội tỉnh Lào Cai từ năm 1991 đến năm 2010” (15/08/2013)

Ngày 10 tháng 8 năm 2013 tại Học viện Khoa học xã hội, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Nguyền đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại, Mã số: 62 22 54 05 với đề tài “Quá trình chuyển biến về kinh tế và xã hội tỉnh Lào Cai từ năm 1991 đến năm 2010”, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Tạ Thị Thúy

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Phương pháp nghiên cứu liên ngành khoa học xã hội năm 2013 (05/08/2013)

Ngày 18/7/2013, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức phương pháp nghiên cứu liên ngành khoa học xã hội năm 2013. Đây là khoá học nằm trong kế hoạch đào tạo hàng năm của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhằm trang bị kiến thức, nâng cao năng lực và phương pháp nghiên cứu liên ngành khoa học xã hội cho đội ngũ cán bộ, viên chức nghiên cứu khoa học trẻ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Hội thảo quốc gia “Di sản văn hóa và di sản thiên nhiên Khu vực Bắc miền Trung: Bảo tồn và phát huy giá trị” (17/07/2013)

Ngày 5 tháng 7 năm 2013, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo quốc gia “Di sản văn hóa và di sản thiên nhiên khu vực Bắc miền Trung: Bảo tồn và phát huy giá trị”.

Học viện Khoa học xã hội trao bằng đợt 1 năm 2013 cho 136 tân thạc sĩ (08/07/2013)

Ngày 30/6/2013, Học viện Khoa học xã hội đã tổ chức Lễ trao bằng thạc sĩ cho 136 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn tại Học viện. Đây là Lễ trao bằng cho học viên cao học thuộc niên khóa 2011-2013.

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.