Chương trình "Học bổng Nghiên cứu hỗ trợ các học giả quốc tế nghiên cứu Trung Quôc"

06/05/2013
Chương trình "Học bổng Nghiên cứu hỗ trợ các học giả quốc tế nghiên cứu Trung Quốc"

 

Văn phòng Kinh tế và Văn hoá Đài Bắc tại Hà Nội đã gửi thư thông báo về chương trình “Học bổng Nghiên cứu hỗ trợ các học giả quốc tế nghiên cứu Trung Quốc” nhằm khích lệ các học giả quốc tế thuộc các phòng/ban/bộ phận có liên quan đến nghiên cứu Trung Quốc. Chương trình sẽ cấp học bổng từ 03 tháng đến 01 năm (với các mức học bổng khác nhau bao gồn 01 vé máy bay khứ hồi) cho các học giả quốc tế nghiên cứu ngắn hạn tại Đài Loan. Các tài liệu và thủ tục liên quan đến Chương trình xin tham khảo.

 

Thời gian nhận đơn: đến hết ngày 31/05/2015.

 

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.