Bảo vệ thành công 07 luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam tại Học viện Khoa học xã hội

04/11/2013
Trong hai ngày 17 và 22 tháng 10 năm 2013, Khoa Sử học thuộc Học viện Khoa học xã hội đã tổ chức bảo vệ thành công 07 luận văn thạc sĩ, chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam, mã số 60 22 54 cho các học viên cao khóa II, đợt 2, năm học 2011-2013

Với 07 đề tài bảo vệ trước Hội đồng gồm: “Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh  từ năm 1986 đến năm 2010” của Nguyễn Duy Hưng; “Biến đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 1997 đến năm 2012” của Trương Thị Phương; “Vai trò của Việt Nam về hợp tác chính trị - an ninh trong ASEAN từ năm 1995 đến năm 2010” của Nguyễn Thương Huyền; “Giáo dục phổ thông tỉnh Điện Biên từ năm 2004 đến năm 2012” của Tống Thị Hưởng; “Biến đổi cơ cấu ngành nghề của đội ngũ công nhân thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1986 đến năm 2010 của Nguyễn Thị Hằng; “Quá trình thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Long An (2001-2010” của Phan Thị Kim Oanh và đề tài “Quá trình hình thành và phát triển ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1986 -2010” của Lê Văn Trọng.

 

Một trong các phiên họp của Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Sử học

 

Sau khi nghe các học viên trình bày nội dung cơ bản của đề tài luận văn, các Hội đồng đã đánh giá cao về kết quả nghiên cứu của các học viên, thể hiện ở sự lựa chọn đề tài và tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu, về phương pháp nghiên cứu, khả năng thu thập dữ liệu và xử lý thông tin trong mỗi bản luận văn của các học viên. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đánh giá về một số tồn tại, hạn chế trong các bản luận văn như: trình bày còn dàn trải, thiếu tính khái quát, còn mắc lỗi kỹ thuật, trùng lắp, một số luận văn cần điều chỉnh bố cục cho phù hợp, v.v…

 

Học viên Tống Thị Hưởng báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng

 

Sau 02 ngày làm việc, Hội đồng đã nhất trí đánh giá 07 luận văn là các công trình nghiên cứu khoa học, đạt chất lượng, đáp ứng yêu cầu của Luận văn thạc sĩ Lịch sử, điểm cho các luận văn đạt từ 9,0 đến 9,8 điểm. Các Hội đồng nhất trí đề nghị Giám đốc Học viện Khoa học xã hội công nhận và cấp bằng thạc sĩ Lịch sử cho 07 học viên.

 

www.gass.edu.vn

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.