Bảo vệ thành công 10 luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam tại Học viện Khoa học xã hội

17/05/2014
Thực hiện kế hoạch đào tạo sau đại học tại Học viện Khoa học xã hội đối với bậc đào tạo thạc sĩ, tháng 4 năm 2014 vừa qua, Khoa Sử học đã tổ chức bảo vệ thành công 10 luận văn thạc sĩ, chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam, mã số 60 22 54 cho các học viên cao khóa III, đợt 1, năm học 2012 - 2014. Đây là diễn đàn khoa học thu hút sự quan tâm của đông đảo học viên cao học, nghiên cứu sinh đang học tập tại Khoa Sử, cùng các nhà nghiên cứu sử học trong và ngoài Học viện tham dự

 

Trải qua thời gian học tập 2 năm, các học viên đã hoàn thành phần kiến thức chung theo quy định gồm 13 tín chỉ, thực hiện trên 30 tiết thảo luận; đồng thời, được trực tiếp tham dự các chương trình hội thảo; tiếp cận, trao đổi về các phương pháp nghiên cứu khoa học… Đây là những cơ hội để học viên bổ sung kiến thức phục vụ cho quá trình nghiên cứu, viết và bảo vệ luận văn đúng quy định.

 

Trong đợt bảo vệ này, 10/10 bản luận văn đã được Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Sử học nhất trí thông qua; đồng thời, ghi nhận những kết quả nghiên cứu khoa học của các học viên; trong đó, nhấn mạnh về tính cấp thiết trong việc lựa chọn vấn đề nghiên cứu của các đề tài; về việc lựa chọn các phương pháp nghiên cứu thích hợp để đạt được những kết quả nghiên cứu sát thực, đáng tin cậy…

 

Sau  hơn 2 ngày làm việc, Hội đồng đã đánh giá và chấm điểm cho các bản luận văn với kết quả điểm đạt từ 8,5 đến 9,8 điểm. Trong đó, một số đề tài được Hội đồng đánh giá cao, thuộc về các học viên: Nguyễn Việt Anh (Quá trình hình thành và phát triển ngành hàng không dân dụng Việt Nam từ năm 1956 đến nay); Dương Ngọc Hải (Quá trình đô thị hóa thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) giai đoạn 1997 – 2012); Lê Thị Hoàng Yến (Chuyển biến kinh tế - xã hội thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa từ năm 1990 đến năm 2010)…

 

Các Hội đồng nhất trí đề nghị Giám đốc Học viện Khoa học xã hội công nhận và cấp bằng thạc sĩ Lịch sử cho 10 học viên.

 

                                                          www.gass.edu.vn

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.