Bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam "Chính sách nông nghiệp của các chúa Nguyễn ở Đàng Trong từ năm 1558 đến năm 1777"

01/11/2014
Ngày 22/10/2014, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1, đã diễn ra lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam của học viên Nguyễn Thị Hải với đề tài: “Chính sách nông nghiệp của các chúa Nguyễn ở Đàng Trong từ năm 1558 đến năm 1777” do PGS.TS Nguyễn Thị Phương Chi hướng dẫn.

        Trong điều kiện chính trị, xã hội phức tạp với các cuộc chiến tranh liên miên từ khi thành lập cho đến khi suy tàn (1558 - 1777) chính quyền của các chúa Nguyễn đã đưa ra những chính sách hợp lòng dân nên dân “trong ngoài đâu cũng vui phục” mà đi theo. Một trong những chính sách đó của chúa Nguyễn đó là vỗ về dân chúng, cho khai hoang lập làng, và căn cứ vào điều kiện tự nhiên của địa phương mà có những chính sách phù hợp để kích thích nhân dân chăm chỉ làm lụng, tạo nên vùng đất đai phì nhiêu vừa đủ lương thực cho dân dùng, vừa đủ để chu cấp cho nhà nước và đội ngũ quân lính đánh giặc.

 

        Đến thế kỷ XVIII, một số lượng lớn thóc gạo đã bắt đầu được sản xuất tại đồng bằng sông Cửu Long và sớm trở thành mặt hàng trao đổi chính của vùng. “Sản xuất thóc gạo với mục đích thương mại chắc chắn là một trong những giai đoạn quan trọng nhất của Đàng Trong vào thế kỷ 18 và là một biến cố có ý nghĩa trong lịch sử Việt Nam. Sự thay đổi này của mô hình nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long là một biến dạng rất lớn của nền kinh tế cổ truyền Việt Nam”. Với ý nghĩa như vậy, vấn đề: “Chính sách nông nghiệp của các chúa Nguyễn ở Đàng Trong từ  năm 1558 đến năm 1777”, đã được tác giả chọn làm đề tài luận văn thạc sĩ.

 

Học viên chụp ảnh lưu niệm với các thầy cô trong Hội đồng

 

        Thông qua việc tập hợp, hệ thống hóa và xử lý các nguồn tài liệu có liên quan đến kinh tế nông nghiệp dưới thời các chúa Nguyễn từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII, vấn đề “Chính sách nông nghiệp của các chúa Nguyễn ở Đàng Trong từ năm 1558 đến năm 1777” được làm rõ qua ba chương: (Chương 1: Những yếu tố tác động đến chính sách nông nghiệp dưới thời các chúa Nguyễn; Chương 2: Chính sách nông nghiệp của các chúa Nguyễn đối với vùng đất Thuận Quảng; Chương 3: Chính sách nông nghiệp của các chúa Nguyễn đối với vùng đất Nam Bộ).

 

Học viên chụp ảnh lưu niệm với bạn bè đồng nghiệp Viện Sử học

 

        Luận văn đã trình bày, phân tích và làm rõ chính sách của các chúa Nguyễn trong nông nghiệp và những kết quả đạt được cũng như ảnh hưởng của nó đến sự phát triển kinh tế - xã hội Đàng Trong thế kỷ XVII- XVIII. Luận văn góp phần làm rõ kinh tế nông nghiệp vùng đất Đàng Trong dưới thời các chúa Nguyễn. So sánh kinh tế nông nghiệp vùng đất Đàng Trong với tình hình nông nghiệp trên vùng đất này ở các giai đoạn trước để thấy được những thành tựu và vai trò của các chúa Nguyễn trong việc ổn định và phát triển kinh tế. Luận văn góp thêm vào tài liệu tham khảo cho công việc nghiên cứu và giảng dạy về công cuộc khẩn hoang, phát triển kinh tế nông nghiệp thời kỳ các chúa Nguyễn.

 

        Luận văn được hội đồng đánh giá xuất sắc.

 

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.