Bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam "Thành Sơn Tây giai đoạn 1822-1883"

10/11/2014
Ngày 10/11/2014, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1, đã diễn ra lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam của học viên Nguyễn Văn Biểu với đề tài: “Thành Sơn Tây giai đoạn 1822-1883” do PGS.TS Nguyễn Duy Bính hướng dẫn.

       

        Sơn Tây là vùng đất cổ “Địa linh nhân kiệt” với những truyền thống lịch sử lâu đời của dân tộc. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, cùng với toàn dân tộc, nhân dân Sơn Tây đã kiên cường đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Thăng Long.

 

Học viên Nguyễn Văn Biểu

 

        Các triều đại phong kiến trước đây luôn chú trọng bốn vùng đất phên dậu che chở cho Thăng Long là Sơn Tây, Kinh Bắc, Hải Dương, Sơn Nam. Đến thời Nguyễn, Sơn Tây vẫn là một trong bốn trọng trấn ở Bắc Thành, với vị trí quan trọng như vậy nên bất kỳ đội quân xâm lược nào khi đánh ra Thăng Long cũng đều muốn chiếm giữ... Với ý nghĩa như vậy, vấn đề: “Thành Sơn Tây giai đoạn 1822-1883”, đã được tác giả chọn làm đề tài luận văn thạc sĩ.

 

        Luận văn được chia thành 3 chương:

       Chương 1: Khái quát về thành Sơn Tây trong lịch sử; Chương 2: Thành Sơn Tây (1822-1883); Chương 3: Vai trò của thành Sơn Tây trong giai đoạn đầu chống Pháp xâm lược.

 

Học viên Nguyễn Văn Biểu chụp ảnh với thầy cô trong Hội đồng

 

        Luận văn đã trình bày hệ thống, toàn diện về lịch sử thành Sơn Tây như: quá trình hình thành, sự thay đổi diện mạo, cấu trúc và những thay đổi vị trí địa giới hành chính qua từng thời kỳ.

 

        Luận văn mô tả rõ diễn biến cuộc chiến đấu của quân và dân triều Nguyễn với quân Pháp tại thành Sơn Tây trong cuộc xâm lược Bắc Kỳ năm 1883.

 

        Kết quả nghiên cứu của Luận văn góp phần cung cấp tư liệu lịch sử về thành Sơn Tây (1822-1883), phục vụ cho việc nghiên cứu giảng dạy lịch sử thời Nguyễn, phổ biến lịch sử địa phương ở Hà Nội nói chung và Sơn Tây nói riêng. 

 

Học viên Nguyễn Văn Biểu chụp ảnh với đồng nghiệp Viện Sử học

 

        Luận văn được Hội đồng đánh giá xuất sắc

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.