Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử “Phong trào yêu nước ở Nam kỳ ba mươi năm đầu thế kỷ XX”

05/03/2015
Ngày 9 tháng 02 năm 2015 tại Học viện Khoa học xã hội, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Biện Thị Hoàng Ngọc đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện, chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam, Mã số: 62.22.03.13 với đề tài “Phong trào yêu nước ở Nam kỳ ba mươi năm đầu thế kỷ XX”, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Trần Đức Cường và PGS.TS. Đinh Quang Hải.

 

Ba mươi năm đầu thế kỷ XX là thời điểm Phong trào yêu nước ở Nam kỳ bắt đầu có những chuyển biến căn bản và rõ nét. Những con đường đấu tranh cũ với những hình thức cổ truyền như lập căn cứ, tấn công vào sào huyệt của thực dân Pháp, giành đất… đã lần lượt thất bại. Giữa lúc đó, trào lưu tư tưởng dân chủ tư sản dội vào đất nước, vùng đất Nam kỳ chịu tác động vô cùng mạnh mẽ bởi đã được chuẩn bị sẵn những tiền đề về kinh tế, văn hoá, tư tưởng… Do đó, phong trào yêu nước ở đây vừa hòa mình vào phong trào chung của đất nước, vừa in đậm dấu ấn đặc thù của vùng đất Nam kỳ dưới chế độ cai trị thuộc địa.

 

Lịch sử đã minh chứng, phong trào yêu nước ở Nam kỳ đầu thế kỷ XX có những đóng góp quý báu cho phong trào chung trong cả nước, cống hiến những cán bộ xuất sắc và góp phần định hướng bước đi trong những thời kỳ tiếp theo... Nhằm phục dựng một cách có hệ thống và toàn diện bức tranh về phong trào yêu nước ở Nam kỳ những năm đầu thế kỷ XX, để có cách nhìn bao quát nhất về bức tranh chung và những đặc thù của phong trào yêu nước ở Nam kỳ, tác giả luận án đã lựa chọn đề tài “Phong trào yêu nước ở Nam kỳ ba mươi năm đầu thế kỷ XX” nghiên cứu nhằm làm nổi bật những đóng góp của phong trào này trên cả nước và vị trí của nó trong lịch sử dân tộc.

 

NCS Biện Thị Hoàng Ngọc

Chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng chấm LATS cấp Học viện

 

Về phạm vi nghiên cứu: Luận án tập trung nghiên cứu phong trào yêu nước diễn ra trong ba mươi năm đầu thế kỷ XX (từ 1900 đến 1930) trên địa bàn lục tỉnh Nam kỳ thời thuộc địa, trong đó, tập trung nghiên cứu các phong trào yêu nước ở Nam kỳ và những hình thái biểu hiện của phong trào.

 

Những đóng góp mới của luận án: Trên cơ sở tiến hành nghiên cứu một cách toàn diện, kỹ lưỡng và hệ thống các phong trào đấu tranh, luận án đã dựng lại bức tranh toàn cảnh phong trào yêu nước ở Nam kỳ ba mươi năm đầu thế kỷ XX; Đưa ra một số luận điểm khoa học luận giải những tính chất, đặc điểm nổi bật của phong trào yêu nước và những đóng góp của nó với sự nghiệp chống Pháp trên cả nước; Về ý nghĩa thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập lịch sử dân tộc, lịch sử vùng, lịch sử địa phương Việt Nam giai đoạn cận- hiện đại.

 

Luận án được 7/7 thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

www.gass.edu.vn

 

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.