Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học “Quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản sau Chiến tranh Lạnh (từ năm 1991 đến năm 2010)”

20/08/2015
Ngày 12 tháng 8 năm 2015 tại Học viện Khoa học xã hội, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Quách Quang Hồng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học, chuyên ngành Lịch sử thế giới, Mã số: 62.22.03.11 với đề tài “Quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản sau Chiến tranh Lạnh (từ năm 1991 đến năm 2010)”, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS. TSKH. Trần Khánh.

 

Trung Quốc và Nhật Bản là hai nước lớn ở khu vực Đông Á, do đó mối quan hệ giữa hai nước này sẽ có tác động to lớn đến toàn khu vực. Sự phát triển trong quan hệ hai nước khiến cho không chỉ riêng Trung Quốc và Nhật Bản quan tâm, mà cả những nước láng giềng, trong đó có Việt Nam quan tâm. Trong bối cảnh hiện nay, mối quan hệ này đặt ra nhiều vấn đề khoa học cần được nghiên cứu và giải đáp, cụ thể như: Những nhân tố nào chi phối quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản một cách liên tục, lâu dài? Sự phát triển của mối quan hệ này có tuân theo quy luật nào không? Trong tương lai hai nước Trung Quốc - Nhật Bản có đi đến chỗ đối kháng với nhau không?... Việc đi sâu nghiên cứu quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản, đặc biệt là trong thời kỳ sau Chiến tranh Lạnh để từ đó có thể thấy được sự phát triển của mối quan hệ này là hết sức quan trọng. Bên cạnh đó, tìm hiểu và làm rõ tác động của mối quan hệ này đối với khu vực Đông Á và Việt Nam sẽ góp phần làm phong phú thêm lý luận về quan hệ quốc tế nói chung và quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản nói riêng.

 

Mục tiêu nghiên cứu của luận án là: Đi sâu phân tích tổng thể, toàn diện sự phát triển của mối quan hệ Trung - Nhật từ sau Chiến tranh Lạnh (giai đoạn 1991 - 2010) và những nguyên nhân của nó, từ đó có những đánh giá thực chất, khách quan đối với mối quan hệ hai nước trong giai đoạn này.

 

NCS Quách Quang Hồng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học

 tại Học viện Khoa học xã hội

 

Những đóng góp mới của luận án: Luận án là công trình nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản sau Chiến tranh Lạnh từ năm 1991 đến năm 2010. Trên cơ sở phân tích sự phát triển của mối quan hệ này và những nguyên nhân của nó, luận án chỉ ra được những đặc điểm chủ yếu của mối quan hệ hai nước và nêu bật những thành tựu và vấn đề còn tồn tại trong mối quan hệ hai nước, cũng như tác động của mối quan hệ hai nước đối với khu vực Đông Á và Việt Nam.

 

Kết quả nghiên cứu của luận án là tài liệu tham khảo hữu ích cho công tác nghiên cứu và giảng dạy về quan hệ quốc tế, lịch sử quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản và những vấn đề liên quan đến hai nước trong thời kỳ sau Chiến tranh Lạnh.

 

Luận án được 7/7 thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

www.gass.edu.vn

 

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.