Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ sử học “Chính sách xã hội triều Nguyễn (giai đoạn 1802-1884”

09/11/2015
Ngày 27 tháng 10 năm 2015, tại Học viện Khoa học xã hội số 477 Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội), nghiên cứu sinh Lê Quang Chắn đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, mã số 62.22.03.13, với đề tài “Chính sách xã hội triều Nguyễn (giai đoạn 1802 - 1884)”, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS. TS. Hà Mạnh Khoa và PGS. TS. Nguyễn Đức Nhuệ.

 

     Nghiên cứu về triều Nguyễn - triều đại quân chủ cuối cùng của nước Việt Nam, là một đề tài không mới, thậm chí đã được các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước “thâm canh” khá kỹ. Mặc dù vậy, vẫn còn những “khoảng trống” cần được bổ khuyết trong quá trình nhận thức toàn diện về triều đại này. Do vậy, việc nghiên cứu những chính sách xã hội mà triều Nguyễn đã ban hành và thực thi trong giai đoạn 1802 - 1884 sẽ cung cấp một “kênh” thông tin quan trọng trong việc nhận thức, đánh giá chân xác hơn về thực trạng xã hội triều Nguyễn thế kỷ XIX.

 

NCS Lê Quang Chắn chụp ảnh cùng các đồng nghiệp Viện Sử học

 

     Kết quả nghiên cứu đề tài luận án tiến sĩ sử học “Chính sách xã hội triều Nguyễn (giai đoạn 1802-1884)” của nghiên cứu sinh Lê Quang Chắn sẽ góp phần làm rõ cơ sở hình thành và các nhân tố tác động; tái hiện lại quá trình ban hành và thực hiện các chính sách xã hội của triều Nguyễn trên cả hai phương diện là những chính sách xã hội phổ biến, có tác động đến mọi đối tượng xã hội (như chính sách cứu trợ xã hội, chính sách ưu đãi xã hội, chính sách nhằm thiết lập củng cố kỷ cương, phòng chống tệ nạn xã hội) và những chính sách xã hội đối với từng đối tượng cụ thể trong xã hội (như Hoàng tộc, quan lại, binh lính, kẻ sĩ, người nông dân, thợ thủ công, người buôn bán; với các đối tượng người già, phụ nữ trẻ em, tù nhân; ; đưa ra những nhận xét, đánh giá về tác động (cả tích cực và hạn chế) của chính sách xã hội triều Nguyễn trong việc quản lý, xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam (giai đoạn 1802 - 1884); cung cấp thêm tư liệu tham khảo cho các cơ sở giáo dục, các thư viện nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập về lịch sử Việt Nam triều Nguyễn thế kỷ XIX cũng như các nhà hoạt động chính trị, xã hội rút ra những điều cần thiết trong việc hoạch định và tổ chức thực hiện các chính sách xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ta hiện nay.

 

     Luận án được 7/7 thành viên Hội đồng nhất trí bỏ phiếu thông qua./.

 

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.