Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học “Vạn Kiếp trong lịch sử chống ngoại xâm từ thế kỷ X đến thế kỷ XIII”

27/09/2016
Ngày 26 tháng 9 năm 2016, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Lê Duy Mạnh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 62 22 03 13. Người hướng dẫn khoa học: 1) PGS.TS. Nguyễn Đức Nhuệ; 2) PGS.TS. Hà Mạnh Khoa.

Ngày 26 tháng 9 năm 2016, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Lê Duy Mạnh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 62 22 03 13. Người hướng dẫn khoa học: 1) PGS.TS. Nguyễn Đức Nhuệ; 2) PGS.TS. Hà Mạnh Khoa.

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật - Chủ tịch Hội đồng thay mặt Học viện Khoa học xã hội tặng hoa chúc mừng NCS

 

Mục đích nghiên cứu của luận án là: Làm sáng tỏ quá trình tổ chức, xây dựng, vị trí và vai trò của đại bản doanh Vạn Kiếp trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm từ thế kỷ X đến thế kỷ XIII. Trên cơ sở đó chính lý, bổ sung một số tư liệu liên quan tới vùng đất này cũng như tư liệu liên quan tới cuộc kháng chiến chống quân Tống thế kỷ X, XI và cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên thế kỷ XIII của dân tộc. Nghiên cứu, xác định hệ thống dấu tích, địa danh liên quan đến đại bản doanh Vạn Kiếp thời Trần.

 

Đóng góp mới về khoa học của luận án: Luận án đã hệ thống về đại bản doanh Vạn Kiếp và đóng góp của vùng đất này trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm từ thế kỷ X đến thế kỷ XIII. Góp phần bổ sung một số tư liệu lịch sử liên quan tới Vạn Kiếp và cuộc kháng chiến chống Tống, chống Mông - Nguyên xâm lược nước ta; Làm rõ vị trí và vai trò của Vạn Kiếp trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm từ thế kỷ X đến thế kỷ XIII; Góp phần vào việc tổng kết, nghiên cứu, biên soạn về lịch sử Cổ, Trung đại Việt Nam và của tỉnh Hải Dương. Góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của quân và dân tỉnh Hải Dương.

 

NCS Lê Duy Mạnh chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng

 

Luận án được 7/7 các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Nguồn: http://www.gass.edu.vn

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.