Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử “Lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân Bình Dương (1954 - 1975)”

26/11/2016
Ngày 22 tháng 11 năm 2016, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Cao Phương Thảo đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 62 22 03 13. Người hướng dẫn khoa học 1) PGS.TS. Hồ Sơn Đài, 2) TS. Trần Thị Nhung.

Mục đích nghiên cứu của luận án: Nghiên cứu Lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân tỉnh Bình Dương (1954-1975) nhằm tổng hợp, xâu chuỗi các nội dung đấu tranh cách mạng của Bình Dương thành một hệ thống, đưa ra cái nhìn tổng thể về cuộc đấu tranh cách mạng của quân và dân tỉnh Thủ Dầu Một (nay là tỉnh Bình Dương) trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Từ đó, rút ra một số đặc điểm, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm trong đấu tranh cách mạng của quân và dân tỉnh Bình Dương.

 

TS. Duy Thị Hải Hường - Phó Trưởng Khoa Sử học, thay mặt Học viện KHXH tặng hoa chúc mừng NCS

Đóng góp mới về khoa học của luận án: Luận án đã hệ thống hóa về lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân tỉnh Bình Dương trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (1954-1975), bổ khuyết cho việc nghiên cứu về lịch sử đấu tranh của quân và dân miền Đông Nam Bộ nói chung và tỉnh Bình Dương trong một giai đoạn kháng chiến đầy cam go và thử thách. Góp phần bổ sung tài liệu cho việc tham khảo, nghiên cứu và giảng dạy lịch sử địa phương.

 

Làm rõ đặc điểm và bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống Mỹ của quân và dân tỉnh Bình Dương. Trong đó, chú trọng làm rõ vai trò lãnh đạo sáng suốt và đường lối quân sự đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc kết hợp sức mạnh tổng hợp của quân và dân trong cuộc kháng chiến chống xâm lược.

 

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án: Lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân tỉnh Bình Dương (1954-1975) là một bộ phận của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân miền Nam. Nghiên cứu về lịch sử Bình Dương trong thời kỳ 1954-1975 đã góp phần đánh giá, tổng kết về những năm đấu tranh của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

NCS Cao Phương Thảo chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng chấm luận án tiến sĩ

Kết quả nghiên cứu đã bổ sung những luận cứ khoa học không những làm hoàn chỉnh bức tranh về quá trình đấu tranh cách mạng, đầy tính sáng tạo, quả cảm của quân và dân tỉnh Bình Dương, mà còn góp phần làm rõ tính độc đáo của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, những nhận xét được rút ra trong quá trình nghiên cứu sẽ gợi mở những bài học thiết thực đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân tỉnh Bình Dương giai đoạn hiện nay.

 

Luận án được 7/7 các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

http://www.gass.edu.vn

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.