Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Khảo cổ học “Thời đại Kim khí Đắk Lắk trong bối cảnh Tiền - Sơ sử Tây Nguyên”

02/05/2017

Ngày 06 tháng 4 năm 2017, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Phạm Bảo Trâm đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Khảo cổ học; Chuyên ngành: Khảo cổ học; Mã số: 62 22 03 17. Người hướng dẫn khoa học 1) PGS.TS. Nguyễn Khắc Sử; 2) TS. Lương Thanh Sơn.

 

PGS.TS. Bùi Văn Liêm, Chủ tịch Hội đồng thay mặt Học viện 

tặng hoa chúc mừng nghiên cứu sinh

    

Mục đích nghiên cứu của luận án:

 

       Nghiên cứu nhằm hệ thống hóa tư liệu điều tra, thám sát và khai quật các di tích thời đại Kim khí ở Đắk Lắk cùng các công trình nghiên cứu khảo cổ học liên quan đến đề tài này; qua đó, góp phần làm rõ đặc trưng, tính chất, niên đại và các giai đoạn phát triển thời đại Kim khí Đắk Lắk.

 

       Trên cơ sở phân tích so sánh các di tích và di vật thời đại Kim khí Đắk Lắk với các tỉnh Tây Nguyên, một số tỉnh ven biển liền kề ở Trung Bộ và ở miền Đông Nam Bộ, luận án bước đầu xác định vị trí thời đại Kim khí Đắk Lắk trong bối cảnh rộng hơn.

 

Những đóng góp mới và ý nghĩa lý luận, thực tiễn của luận án:

 

       Luận án đã phân tích, thống kê, khảo tả các di tích - di vật thời đại Kim khí hiện có ở tỉnh Đắk Lắk từ trước đến nay, cung cấp thông tin tư liệu khách quan, cập nhật và hệ thống về thời đại Kim khí ở Đắk Lắk cho các nhà nghiên cứu, giảng dạy và quản lý văn hóa ở địa phương.

 

       Luận án bước đầu phác thảo bức tranh toàn cảnh về kinh tế - văn hóa - xã hội thời đại Kim khí ở Đắk Lắk, xác định được vị trí của thời đại Kim khí ở Đắk Lắk trong bối cảnh rộng hơn.

 

       Kết quả nghiên cứu của luận án là cơ sở khoa học cho việc đề xuất giải pháp, định hướng sưu tầm, bảo quản, trưng bày ở Bảo tàng Đắk Lắk; đồng thời, gợi mở định hướng nghiên cứu, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa thời địa Kim khí Đắk Lắk trong tương lai.

 

 

NCS Phạm Bảo Trâm bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Khảo cổ

tại Học viện Khoa học xã hội

 

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

                                                                                                                                                                                                                                                                                             http://gass.edu.vn/

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.