Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Văn hóa học “Điêu khắc tượng trong chùa Việt (thế kỷ XI - XVII vùng Kinh Bắc từ góc nhìn tiếp biến văn hóa”

03/05/2017

Ngày 19 tháng 4 năm 2017, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Đào Mạnh Đạt đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Văn hóa học; Chuyên ngành: Văn hóa học; Mã số: 62 31 06 40. Người hướng dẫn khoa học PGS.TS. Đặng Hữu Tuyền.

 

GS.TS. Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội đồng, thay mặt Học viện KHXH

tặng hoa chúc mừng nghiên cứu sinh

    

        Mục đích nghiên cứu của luận án

Làm rõ các dạng thức, biểu hiện, nhân tố tác động đến tiếp biến văn hóa giữa Việt Nam và các quốc gia lân cận thông qua nghiên cứu nghệ thuật điêu khắc tượng tròn Phật giáo trong các ngôi chùa cổ thế kỷ XI - XVII  vùng Kinh Bắc. Bước đầu xây dựng cơ sở khoa học về các giá trị văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo của hệ thống tượng tròn vùng Kinh Bắc trong trong bức tranh toàn cảnh văn hóa vùng Kinh Bắc nói riêng và văn hóa Việt nam nói chung.

 

        Những đóng góp mới của luận án

- Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống về tiếp biến văn hóa qua hệ thống tượng tròn Phật giáo thế kỷ XI-XVII trong các ngôi chùa vùng Kinh Bắc.

 

- Trên cơ cở chỉ ra các yếu tố tác động, các khía cạnh của tiếp biến văn hóa, thông qua hệ thống tượng tròn chùa Việt vùng Kinh Bắc thế kỷ XI-XVII. Luận án góp phần nâng cao nhận thức cho các tầng lớp cư dân về vị trí và giá trị lịch sử - văn hóa của hệ thống tượng tròn Phật giáo, tạo cơ sở khoa học cho việc bảo tồn hệ thống tượng trong các chùa Việt của các làng xã thuộc địa bàn Kinh Bắc xưa..

 

        Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

- Luận án từng bước tập hợp, thống kê và đưa ra tác động của tiếp biến văn hóa giữa Việt nam và các quốc gia liên đới, thông qua nghiên cứu hệ thống tượng tròn vùng Kinh Bắc thế kỷ XI-XVII. Luận án cung cấp thêm những cứ liệu góp phần làm rõ vai trò của văn hóa, nghệ thuật Phật giáo, đặc biệt là điêu khắc tượng tròn, trong tiến trình phát triển văn hóa vùng Kinh Bắc nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung.

 

- Luận án làm rõ vai trò và tầm quan trọng của văn hóa, nghệ thuật truyền thống trong bối cảnh toàn cầu hóa; phát huy những tinh hoa văn hóa của dân tộc. Luận án có thể sử dụng là tài liệu giảng dạy, tham khảo trong các trường đại học, có chuyên ngành văn hóa, mỹ thuật; đóng góp thêm nguồn tư liệu cho công tác bảo tồn, phục chế tượng cổ Phật giáo.

 

NCS Đào Mạnh Đạt chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên Hội đồng

 

         Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

http://gass.edu.vn

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.