Học viện Khoa học xã hội thông báo thí sinh trúng tuyển Cao học đợt 1 năm 2017

01/05/2017

Ngày 11 tháng 4 năm 2017, Học viện Khoa học xã hôi - Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã ra thông báo chính thức về số lượng và danh sách Học viên đã trúng tuyển trong kỳ thi Cao học đợt 1. 

 

Trong đợt tuyển sinh tháng 3 năm 2017, Khoa Lịch sử thuộc Học viện Khoa học xã hội Việt Nam có 02 thí sinh trúng tuyển theo Quyết định số 2226/QĐ HVKHXH, ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Giám đốc Học viện Khoa học xã hội (Có danh sách kèm theo):

 

1. Mai Thị Huyền

2. Nguyễn Văn Long

 

Viện Sử học

 

 

 

 

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.