Học viện Khoa học xã hội công bố Quyết định phân bổ chỉ tiêu cho các ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2017 và Quyết đinh trúng tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017 tại Học viện KHXH

02/05/2017

Ngày 17 tháng 4 năm 2017, Học viện Khoa học xã hội công bố Quyết định phân bổ chỉ tiêu cho các ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2017 và Quyết đinh trúng tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017 tại Học viện KHXH

 

Trong đợt tuyển sinh này, Khoa Lịch Sử thuộc Học viện Khoa học xã hội Việt Nam có 08 thí sinh trúng tuyển (Có danh sách kèm theo) theo Quyết định số 2061/QĐ-HVKHXHVN, ngày 07 tháng 4 năm 2017 của Giám đốc Học viện Khoa học xã hội.

 

Danh sách Nghiên cứu sinh trúng tuyển đợt 1:

 

1. Nguyễn Thu Hạnh

2. Nguyễn Văn Bảo

3. Nguyễn Thị Dung Huyền

4. Nguyễn Tất Thịnh

5. Nguyễn Thị Hải Hà

6. Lê Minh Đức

7. Lưu Thị Bích Ngọc

8. Phạm Văn Phương

 

Viện Sử học

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.