Danh mục Luận án Tiến sĩ đang lưu tại Trường Đại học KHXH NV - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

11/09/2012

 

1.  Ảnh hưởng tôn giáo đối với tín ngưỡng người Chàm ở Việt Nam: Tiến sĩ: Nguyễn Đức Toàn. 2002

 

2.  Báo chí Sài Gòn thời kỳ 1954 - 1963: Tiến sĩ: Dương Kiểu Linh.  1999

 

3.  Bước đầu tìm hiểu chế độ sở hữu và canh tác ruộng đất ở làng xã Nam Bộ nửa đầu thế kỷ XIX qua địa bạ: Phó tiến sĩ. Trần Thị Thu Hương. 1993

 

4.  Cải cách giáo dục và những tác động chủ yếu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Nhật Bản (từ Minh Trị Duy Tân đến thời kỳ sau chiến tranh thế giới thứ hai): Tiến sĩ. Đặng Xuân Kháng. 2003

 

5.  Chính phủ nước VN dân chủ cộng hòa trong kháng chiến chống Pháp 1945-1954: Tiến sĩ:Trần Thị  Rồi. 2003

 

6.  Chính sách của chính quyền đàng trong với người Hoa: Tiến sĩ. Huỳnh Ngọc Đáng. 2005

 

7.  Chính sách đối ngoại của Thái Lan (Xiêm) nửa cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX: Tiến sĩ. Đào Minh Hồng. 2001

 

8.  Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong giai đoạn 1969-1972: chống phá Bình Định nông thôn ở Nam Bộ: Phó tiến sĩ: Hà Minh Hồng. 1996

 

9.  Hoạt động thư viện ở Tp. Sài Gòn thời kỳ 1954 - 1975: Tiến sĩ. Phạm Tấn Hạ. 2004

 

10. Kinh tế Sóc Trăng thời Pháp thuộc 1867 - 1945. Trần Thị Mai. 1998

 

11. Nghề Gốm ở thành phố Hồ Chí Minh từ thế kỷ XVIII đến nay: Tiến sĩ. Phí Ngọc Tuyến. 2005

 

12. Phong trào đấu tranh chống phá ấp chiến lược ở miền Đông Nam Bộ trong thời ký chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" (1961 - 1965): Tiến sĩ. Huỳnh Thị Liêm. 2005

 

13. Phong trào đấu tranh của nữ tù chính trị tại các nhà tù của Mỹ Ngụy ở miền Nam (1954 - 1975): Tiến sĩ: Nguyễn Thị Hiển Linh. 2005

 

14. Quá trình đô thị hóa ở Tp. HCM từ 1975 - 1996: tóm tắt: Tiến sĩ:. Nguyễn Thị Thuỷ. 2004

 

15. Quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Hàn Quốc (1961 - 1993): Tiến sĩ. Hoàng Văn Hiến. 2001

 

16. Quá trình thực hiện chính sách dân tộc của đảng CSVN đối với đồng bào Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long: Tiến sĩ: Nguyễn Thanh Thuỷ. 2001

 

17. Quá trình xác lập chủ quyền của VN tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (T:1): Tiến sĩ. Nguyễn Nhã. 2002

 

18. Quan hệ của Oxtrâylia với Đông Nam Á từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 đến giữa thập niên 90: Phó tiến sĩ. Đỗ Thị Hạnh. 1999

 

19. Quan hệ Việt - Mỹ (1939 -1954): Tiến sĩ. Phạm Thị Thu Nga. 2002

 

20. Sự chuyển biến KTXH của các quận ven TP.HCM từ năm 1975 - 1993 nhìn từ Q.Gò Vấp: Phó tiến sĩ. Lê Hồng Liên. 1995

 

21. Sự hình thành chủ nghĩa khu vực ASEAN: Tiến sĩ. Nguyễn Ngọc Dung. 2000

 

22. Sự phát triển của đội ngũ công nhân Tp. HCM thời kỳ 1986 – 2000 qua thực tiễn quận Ba: Tiến sĩ. Trần Văn Thận. 2004

 

23. Sự phát triển của sử học Việt Nam từ Đại Việt Sử Ký của Lê Văn Hưu đến Đại Việt Sử Ký Toàn thư của Ngô Sĩ Liên: Phó tiến sĩ  Đặng Đức Thi. 1996

 

24. Trí thức Nam Kì đối mặt với cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp trong nữa sau thế kỷ XIX: (Qua các trường hợp Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thanh Giản, Nguyễn Thông, Trương Vĩnh Ký): Tiến sĩ. Trần Thị Kim Nhung. 2003

 

25. Việc giải quyết vấn đề ruộng đất trong quá trình đi lên sản xuất lớn ở ĐBSCL 1975-1993: Tiến sĩ. Nguyễn Thành Nam. 2000

 

Nguồn:www.vnulib.edu.vn:8000/dspace/bitstream/.../4257/.../thvnu0068.pdf

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.