Tọa đàm khoa học với PGS,TS. Ngưu Quân Khải. Trường Đại học Trung Sơn - Trung Quốc

12/01/2015

       

 

        Ngày 22/1/2015, Lãnh đạo Viện Sử học tiếp và làm việc với PGS,TS. Ngưu Quân Khải, Đại học Trung Sơn - Trung Quốc.

 

        Chương trình: 9h. Lãnh đạo Viện Sử học tiếp đoàn.

                           9h30. Tọa đàm khoa học: "Những vấn đề về nhà Mạc". Diễn giả: PGS,TS. Ngưu Quân Khải.

 

        Trân trọng!

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.