Trao Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Sử học

26/04/2015
Sáng ngày 24/4/2015, tại Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Viện trưởng Viện Sử học cho PGS.TS. Đinh Quang Hải, Quyền Viện trưởng Viện Sử học kiêm Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử.

  

Tham dự Lễ công bố có: PGS.TS. Phạm Văn Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Trần Minh Tuấn, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ và đông đủ cán bộ công chức, viên chức của Viện Sử học.

 

 

 

     

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 
PGS.TS. Phạm Văn Đức phát biểu giao nhiệm vụ cho PGS.TS. Đinh Quang Hải 
tân Viện trưởng Viện Sử học kiêm Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử

 

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm PGS.TS. Phạm Văn Đức đã trao Quyết định số 868/QĐ-KHXH ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam bổ nhiệm PGS.TS. Đinh Quang Hải, Quyền Viện trưởng Viện Sử học kiêm Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử giữ chức vụ Viện trưởng Viện Sử học kiêm Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, thời gian giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 1/5/2015.

 

 

 

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho PGS.TS. Đinh Quang Hải, Phó Giáo sư Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm nhấn mạnh: Viện trưởng Viện Sử học là một trong những chức danh vinh dự nhất của Viện Hàn lâm, bởi Viện Sử học có truyền thống lâu đời và là một trong hai đơn vị Anh hùng trong thời kỳ đổi mới của Viện Hàn lâm. Đây là vinh dự nhưng đồng thời cũng là thách thức nặng nề đối với tân Viện trưởng, PGS.TS. Phạm Văn Đức tin tưởng rằng với khả năng của mình cùng với sự hỗ trợ của Lãnh đạo Viện Hàn lâm và sự đoàn kết, ủng hộ của tập thể cán bộ viên chức Viện Sử học, tân Viện trưởng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

 

 

 

 

Toàn cảnh Lể trao quyết định bổ nhiệm PGS.TS. Đinh Quang Hải 
tân Viện trưởng Viện Sử học kiêm Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử

 

       

PGS.TS. Đinh Quang Hải, tân Viện trưởng Viện Sử học kiêm Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử đã dành những lời cảm ơn chân thành nhất đến Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm đã tin tưởng trao trọng trách Viện trưởng Sử học. PGS.TS. Đinh Quang Hải nhận thức rằng đây là vinh dự, là dấu mốc quan trọng nhất trong cuộc đời hoạt động khoa học nhưng cũng là trọng trách, thách thức lớn đối với cá nhân đồng chí và hứa quyết tâm đem hết sức mình, kế thừa, phát huy những giá trị của thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm để tiếp tục phát triển Viện Sử học. Tân Viện trưởng mong muốn luôn nhận được sự giúp đỡ, chỉ đạo sát sao của Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm; sự ủng hộ, đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Viện Sử học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 

www.vass.gov.vn

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.