THÔNG BÁO HỘI THẢO KHOA HỌC “Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 ở miền Nam Việt Nam: Ý nghĩa lịch sử và giá trị thực tiễn”

12/07/2022

 

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm diễn ra Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 ở miền Nam Việt Nam (1972-2022), Viện Sử học phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 ở miền Nam Việt Nam: Ý nghĩa lịch sử và giá trị thực tiễn”. 

 

Thời gian: 8h30 thứ Tư, ngày 27 tháng 7 năm 2022.

 

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Viện Sử học, số 38, Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 

Ban Tổ chức Hội thảo

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.