Học viện Khoa học xã hội thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2017 (01/06/2017)

Ngày 27 tháng 5 năm 2017, Học viện Khoa học xã hội Việt Nam đã ra thông báo Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2017.

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Văn hóa học “Điêu khắc tượng trong chùa Việt (thế kỷ XI - XVII vùng Kinh Bắc từ góc nhìn tiếp biến văn hóa” (03/05/2017)

Ngày 19 tháng 4 năm 2017, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Đào Mạnh Đạt đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Văn hóa học; Chuyên ngành: Văn hóa học; Mã số: 62 31 06 40. Người hướng dẫn khoa học PGS.TS. Đặng Hữu Tuyền.

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Khảo cổ học “Thời đại Kim khí Đắk Lắk trong bối cảnh Tiền - Sơ sử Tây Nguyên” (02/05/2017)

Ngày 06 tháng 4 năm 2017, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Phạm Bảo Trâm đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Khảo cổ học; Chuyên ngành: Khảo cổ học; Mã số: 62 22 03 17. Người hướng dẫn khoa học 1) PGS.TS. Nguyễn Khắc Sử; 2) TS. Lương Thanh Sơn.

Học viện Khoa học xã hội công bố Quyết định phân bổ chỉ tiêu cho các ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2017 và Quyết đinh trúng tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017 tại Học viện KHXH (02/05/2017)

Ngày 17 tháng 4 năm 2017, Học viện Khoa học xã hội công bố Quyết định phân bổ chỉ tiêu cho các ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2017 và Quyết đinh trúng tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017 tại Học viện KHXH

Học viện Khoa học xã hội thông báo thí sinh trúng tuyển Cao học đợt 1 năm 2017 (01/05/2017)

Ngày 11 tháng 4 năm 2017, Học viện Khoa học xã hôi - Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã ra thông báo chính thức về số lượng và danh sách Học viên đã trúng tuyển trong kỳ thi Cao học đợt 1.

Họp Hội đồng Khoa học và giảng viên Khoa Sử học-Học Viện Khoa học xã hội (07/03/2017)

Thực hiện Thông báo tháng 2 năm 2017, của Giám đốc Học viện KHXH về một số công việc đào tạo tại các Khoa, Bộ môn trực thuộc Học viện KHXH, ngày 02/3/2017, tại Viện Sử học - 38 Hàng Chuối, Hà Nội, Hội đồng Khoa học và giảng viên Khoa Sử học thuộc Học viện Khoa học xã hội, đã họp bàn công tác năm 2017, chủ trì Hội nghị là PGS.TS. Đinh Quang Hải - Viện trưởng Viện Sử học - Trưởng Khoa.

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử “Lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân Bình Dương (1954 - 1975)” (26/11/2016)

Ngày 22 tháng 11 năm 2016, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Cao Phương Thảo đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 62 22 03 13. Người hướng dẫn khoa học 1) PGS.TS. Hồ Sơn Đài, 2) TS. Trần Thị Nhung.

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học “Vạn Kiếp trong lịch sử chống ngoại xâm từ thế kỷ X đến thế kỷ XIII” (27/09/2016)

Ngày 26 tháng 9 năm 2016, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Lê Duy Mạnh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 62 22 03 13. Người hướng dẫn khoa học: 1) PGS.TS. Nguyễn Đức Nhuệ; 2) PGS.TS. Hà Mạnh Khoa.

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học, đề tài: “Quan hệ Thái Lan-Mỹ từ năm 1991 đến năm 2013” (02/06/2016)

Ngày 16 tháng 4 năm 2016, Học viện Khoa học xã hội tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Quốc Toản về đề tài: “Quan hệ Thái Lan-Mỹ từ năm 1991 đến năm 2013”; Chuyên ngành: Lịch sử thế giới; Mã số: 62 22 03 11; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TSKH. Trần Khánh

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học, đề tài: “Hoạt động kinh tế thời Mạc (1527-1592)” (30/03/2016)

Ngày 29 tháng 3 năm 2016, Học viện Khoa học xã hội tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Ngô Vũ Hải Hằng về đề tài: “Hoạt động kinh tế thời Mạc (1527-1592)”; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đức Nhuệ và PGS.TS. Hà Mạnh Khoa.

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.