VIỆN SỬ HỌC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2012 (01/11/2012)

Viện Sử học thuộc Viện KHXH Việt Nam tuyển dụng 04 (bốn) viên chức nghiên cứu ngành Lịch sử Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo Viện Sử học, 38 Hàng Chuối, Hà Nội Điện thoại: 04.39715754

Thông báo Khảo cổ học năm 2012 - Khảo cổ học Thời đại Kim khí (08/10/2012)

Trong hai ngày 27 và 28 tháng 9 năm 2012, tại Hà Nội, Viện Khảo cổ học thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị thông báo Khảo cổ học năm 2012 với chủ đề “Những phát hiện mới về khảo cổ học lần thứ 47”.

Hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần thứ tư (01/10/2012)

Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 11 năm 2012 (Thông báo lần thứ 3)

Thông báo lần thứ nhất: Hội thảo ngôn ngữ học toàn quốc lần thứ II năm 2013 (20/09/2012)

Viện Ngôn ngữ học tổ chức Hội thảo ngôn ngữ học toàn quốc lần thứ II với chủ đề:“Ngôn ngữ học Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập”. Thời gian tổ chức: Dự kiến từ ngày 14/05/2013 đến 16/05/2013.

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.