Nội dung ôn tập của các ngành tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2012 (12/09/2012)

Nội dung ôn tập của các ngành tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2012

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Triết học “Chủ nghĩa hoài nghi trong lịch sử triết học phương Tây từ Cổ đại đến Phục hưng – giá trị và hạn chế của nó” (12/09/2012)

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Triết học “Chủ nghĩa hoài nghi trong lịch sử triết học phương Tây từ Cổ đại đến Phục hưng – giá trị và hạn chế của nó” Thứ năm - 27/09/2012

Thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh (07/08/2012)

Xét tuyển NCS Đợt 2 năm 2012

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.