Thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh

07/08/2012

Trong ngày 31 tháng 8 năm 2012, Học viện Khoa học Xã hội thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức thành công xét tuyển sinh trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2012.

 

Tham dự xét tuyển trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2012 có 115 thí sinh đăng ký 12 ngành, chuyên ngành: Luật học (30); Triết học(13); Tâm lý học (6); Văn hóa dân gian (6); Xã hội học (3); Sử học (3); Nhân học văn hóa (6);  Kinh tế học (27); Văn học(3); Ngôn ngữ học (8); Tôn giáo học (2); Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế (8).

 

Những thí sinh xét tuyển trình độ tiến sĩ khi đáp ứng đầy đủ yêu cầu về hồ sơ phải trình bày kiến thức chuyên môn, hướng nghiên cứu của mình trước Tiểu ban chuyên môn thuộc chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

 

Kỳ xét tuyển trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2012 của Học viện Khoa học xã hội diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

                      

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.