Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Triết học “Chủ nghĩa hoài nghi trong lịch sử triết học phương Tây từ Cổ đại đến Phục hưng – giá trị và hạn chế của nó”

12/09/2012
Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Triết học “Chủ nghĩa hoài nghi trong lịch sử triết học phương Tây từ Cổ đại đến Phục hưng – giá trị và hạn chế của nó” Thứ năm - 27/09/2012

 

 

Ngày 17 tháng 9 năm 2012, tại Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Khương đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Triết học với đề tài: “Chủ nghĩa hoài nghi trong lịch sử triết học phương Tây từ Cổ đại đến Phục hưng – giá trị và hạn chế của nó”; Chuyên ngành: Lịch sử triết học; Mã số: 62 22 80 01

 

PGS.TS Hồ Việt Hạnh thay mặt Học viện KHXH tặng hoa chúc mừng nghiên cứu sinh

 

Chủ nghĩa hoài nghi là một hiện tượng triết học thú vị và độc đáo trong lịch sử phương Tây mang trong mình ý nghĩa thế giới quan và phương pháp luận triết học sâu sắc. Sự quan tâm đích thực của nó là sự lựa chọn lập trường sống của con người trong những bối cảnh văn hóa nhất định với lập trườngtriết học chủ yếu nhằm chống lại chủ nghĩa giáo điều và việc tuyệt đối hóa những nguyên tắc, những tri thức chung, những ý kiến dựa trên đám đông hay quyền uy của những thế lực nào đó như là những nút dây trói buộc tư duy của con người, biến họ trở thành nô lệ về mặt tinh thần, bị tha hóa cao độ về tinh thần, ngăn cản sự tiến bộ của loài người. Chủ nghĩa hoài nghi khơi gợi ở quần chúng ý thức, thói quen tư duy sáng suốt, tự chủ, không dựa dẫm và biết dùng lý tính của mình vào việc lựa chọn định hướng giá trị sống, tự mình giải quyết những vấn đề do bản thân cuộc sống đa dạng và phức tạp đặt ra.

 Phạm vi của luận ánlà nghiên cứu chủ nghĩa hoài nghi trải dài suốt từ thời kỳ Hy Lạp Cổ đại (thế kỷ thứ V Tr. CN) đến thời kỳ Phục hưng (thế kỷ XV - XVI) ở châu Âu. Mục đích của luận án là nghiên cứu một cách có hệ thống về chủ nghĩa hoài nghi trong sự phát triển của lịch sử triết học phương Tây từ Cổ đại đến Phục hưng, từ đó đưa ra đánh giá về giá trị và hạn chế lịch sử của nó. Khẳng định, chủ nghĩa hoài nghi không đơn thuần chỉ là lĩnh vực nhận thức luận triết học thuần túy, hơn nữa không nên chỉ đồng nhất nó với xu hướng dẫn đến bất khả tri luận, mà vượt trên tất cả đó còn là một lập trường sống mang ý nghĩa thế giới quan và nhân sinh quan độc đáo. Luận án đã phân tích các điều kiện xuất hiện và những đặc điểm, nội dung cơ bản của chủ nghĩa hoài nghi trong bối cảnh văn hóa Cổ đại; phân tích những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa hoài nghi Trung cổ, làm rõ ý nghĩa văn hóa của chúng trong điều kiện lịch sử xã hội đương thời; vạch rõ sự ra đời của chủ nghĩa hoài nghi Phục hưng và phân tích các quan điểm cơ bản của chủ nghĩa hoài nghi ở thời kỳ này thông qua khảo sát quan niệm của các đại diện tiêu biểu của nó; đưa ra đánh giá về giá trị văn hóa và những hạn chế của chủ nghĩa hoài nghi; phác họa hình ảnh khái quát về chủ nghĩa hoài nghi những giá trị mà nó mang lại cho con người nhất là những phẩm chất đáng quý mà con người hiện đại cần có trong một thế giới được gọi là “Thế giới phẳng” ngày nay.

Luận án cung cấp tri thức hệ thống và sự phê phán có tính thuyết phục về quan điểm triết học của chủ nghĩa hoài nghi trong tiến trình lịch sử phương Tây từ Cổ đại đến Phục hưng. Từ nhận thức về quan điểm triết học của chủ nghĩa hoài nghi, luận án góp phần làm rõ hơn sự hình thành lập trường triết học hoài nghi chủ nghĩa và vai trò của nó trong việc khẳng định hay bác bỏ các hệ giá trị văn hóa tinh thần khác nhau. Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc giảng dạy và nghiên cứu về lịch sử triết học ở các giai đoạn tương ứng.

Luận án đã được 7/7 phiếu nhất trí tán thành thông qua.  

Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Khương chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện

                                                                             

         Tin và ảnh: Bích Hạnh – Mai Hoa

 

Nguồn:http://gass.edu.vn

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.