Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS

09/09/2012
Thứ hai - 24/09/2012 11:15

 

Học viện Khoa học Xã hội thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Học viện Khoa học Xã hôi

 

 

 

Nguồn tin: Học viện Khoa học Xã hội

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.