Học viện Khoa học Xã hội có thêm 05 mã ngành đào tạo trình độ thạc sĩ mới

12/09/2012

 

          Ngày 07/11/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 5535/QĐ-BGDĐT cho phép Học viện Khoa học Xã hội đào tạo thí điểm chuyên ngành Phát triển bền vững, Chính sách công, Công tác xã hội và Quyền con người trình độ thạc sĩ và Quyết định số 5536/QĐ-BGDĐT cho phép Học viện Khoa học Xã hội đào tạo chuyên ngành Ngôn ngữ học trình độ thạc sĩ.

 

GS.TS Võ Khánh Vinh – Giám đốc Học viện KHXH điều hành phiên họp thẩm định

Chương trình đào tạo thí điểm thạc sĩ chuyên ngành Quyền con người

 

            Học viện Khoa học Xã hội hiện là một cơ sở đào tạo sau đại học về các ngành khoa học xã hội lớn nhất trên toàn quốc được Bộ GD&ĐT giao đào tạo 58 chuyên ngành tiến sĩ và thạc sĩ, trong đó có 44 chuyên ngành tiến sĩ và 14 chuyên ngành thạc sĩ. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, việc mở mã ngành đào tạo thạc sĩ đối với 05 mã ngành nói trên là rất cần thiết, góp phần phát huy tối đa tiềm năng và năng lực của đội ngũ giảng viên là các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ đầu ngành trong các lĩnh vực nghiên cứu nói trên, hiện đang công tác tại các viện nghiên cứu chuyên ngành thuộc Viện KHXH Việt Nam, đồng thời, kế thừa được các kết quả nghiên cứu của các viện chuyên ngành, góp phần quan trọng trong việc đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước theo hướng hội nhập quốc tế.

 

Phiên họp thẩm định Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Ngôn ngữ học

 

          Chương trình đào tạo của 05 mã ngành đã được phê duyệt nói trên đều theo quy chế đào tạo tín chỉ của Bộ GD&ĐT, dung lượng toàn chương trình là 45 tín chỉ với ba phần: các học phần chung (03 học phần); các học phần bắt buộc (08 học phần); và các học phần tự chọn (03 học phần), trong đó số lượng các học phần tự chọn của mỗi ngành đều phong phú và cập nhật được với các hướng nghiên cứu mới, hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho người học được lựa chọn các học phần phù hợp với năng lực, sở trường và lĩnh vực công tác chuyên môn.

Các mã ngành đăng kí mở đều có ưu điểm là mở rộng đối tượng tuyển sinh, mở rộng các điều kiện về văn bằng, tạo điều kiện tối đa cho người học có cơ hội theo học những ngành học gần hoặc khác với chuyên ngành được đào tạo.

 

          Với chuyên ngành đào tạo thí điểm Quyền con người, đối tượng tuyển sinh là cử nhân đã tốt nghiệp đại học trong hoặc ngoài nước ngành Quyền con người hoặc có bằng cử nhân luật, cử nhân quyền con người và một số chuyên ngành gần được phép chuyển đổi như giáo dục học, xã hội học, tâm lý học, hành chính công; các cán bộ làm việc tại các cơ quan nghiên cứu, giảng dạy, ứng dụng hoặc các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội có liên quan trực tiếp đến vấn đề quyền con người. Với chuyên ngành Công tác xã hội, đối tượng tuyển sinh là cử nhân cóbằng đúng ngành Công tác xã hội, Xã hội học, Quản lí xã hội hoặc có bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp khác như: Khoa học quản lí, Luật, Tâm lý học, Văn học, Nhân học, Lịch sử, Triết học, Quản lí hành chính công. Với chuyên ngành Phát triển bền vững, đối tượng tuyển sinh là các sinh viên cóbằng đại học đúng ngành Triết học; Kinh tế học, Xã hội học, Môi trường, Địa kinh tế  xã hội hoặc có bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp khác như công tác xã hội, Văn hóa và phát triển, Khoa học quản lý, Khoa học tự nhiên như Toán học, Vật Lý, Hóa học, Sinh học. Với chuyên ngành Ngôn ngữ học, nguồn tuyển đầu vào là cử nhân đã tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ học, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một số ngành phù hợp khác như: Phương pháp dạy học tiếng Việt, Giáo dục học, Hán nôm, Biên tập xuất bản, Báo chí;các cán bộ làm việc tại các cơ quan nghiên cứu, giảng dạy, ứng dụng tri thức ngôn ngữ học, ngữ văn, các cán bộ của các trường đại học, trường phổ thông, các cơ quan truyền thông, các cơ quan đoàn thể, tổ chức xã hội. Với chuyên ngành Chính sách công, nguồn tuyển sinh là các học viên có bằng đại học các ngành như: Quản lý công, Quản lý hành chính công, Quản lý xã hội, Khoa học quản lý, Chính trị học, Luật, Công tác xã hội, Xã hội học, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quản lý môi trường hoặc có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành gần với ngành đăng ký dự thi như Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử, Nhân học, Tâm lý học, Phát triển bền vững.

 

          Các ứng viên có bằng tốt nghiệp ở chuyên ngành gần hoặc phù hợp với chuyên ngành đào tạo phải được học bổ sung kiến thức các học phần để có trình độ tương đương trước khi thi theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT.

 

 Phiên họp thẩm định Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Công tác xã hội

 

          Với cả 5 mã ngành được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo thí điểm và đào tạo lâu dài nói trên đều có thời lượng và nội dung chương trình đào tạo phù hợp, cấu trúc chương trình hợp lí, việc phân bổ thời gian giảng dạy giữa các môn khoa học, lôgic, đáp ứng được mục tiêu đào tạo, đảm bảo tính hiện đại, tính hội nhập, và đặc biệt thể hiện khá rõ nét xu hướng chung của sự phát triển kinh tế xã hội đất nước; đề cương chi tiết của các học phần đáp ứng đúng yêu cầu do Bộ GD&ĐT quy định, nội dung đầy đủ, khoa học, và phong phú; phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá, cho điểm phù hợp.

 

Phiên họp thẩm định Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Chính sách công

 

          Việc ra đời 05 mã ngành đào tạo trình độ thạc sĩ có tên trên là một bước đi đúng hướng, một lần nữa khẳng định vị thế của một cơ sở đào tạo sau đại học về khoa học xã hội và nhân văn lớn nhất trên toàn quốc, góp phần đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cao cho đất nước, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

          Học viện Khoa học Xã hội sẽ tiến hành tuyển sinh các khóa cao học đầu tiên của 05 mã ngành nói trên vào đợt I (tháng 3/2012).

                                                                                              Tin và ảnh: Bích Hạnh

Nguồn: http://gass.edu.vn

 

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.