Thông báo nhập học, khai giảng và học các học phần chung của Nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2012

01/10/2012

 

Thực hiện quy chế đào tạo sau đại học, Học viện Khoa học Xã hội thông báo thời gian nhập học,khai giảng và lịch học các học phần chung của Nghiên cứu sinh trúng tuyển đợt 2 năm 2012

 

 

 

Nguồn tin: Học viện Khoa học Xã hội

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.