VIỆN SỬ HỌC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2012

01/11/2012
Viện Sử học thuộc Viện KHXH Việt Nam tuyển dụng 04 (bốn) viên chức nghiên cứu ngành Lịch sử Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo Viện Sử học, 38 Hàng Chuối, Hà Nội Điện thoại: 04.39715754

 

  

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.