Giới thiệu chung

11/08/2022
Viện Sử học (tên tiếng Anh: Institute of History) là tổ chức khoa học và công nghệ công lập, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản, chuyên sâu về những vấn đề lịch sử trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch; tư vấn, thẩm định và tham gia đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực sử học.

GIỚI THIỆU CHUNG

 

Viện Sử học (tên tiếng Anh: Institute of History) là tổ chức khoa học và công nghệ công lập, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản, chuyên sâu về những vấn đề lịch sử trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch; tư vấn, thẩm định và tham gia đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực sử học.

 

Lịch sử hình thành và phát triển
 

Ngày 02-12-1953, tại chiến khu Việt Bắc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Quyết định thành lập Ban Nghiên cứu Lịch sử - Địa lý - Văn học trực thuộc Trung ương Đảng. Tháng 6-1954 Tạp san Nghiên cứu Lịch sử - Địa lý - Văn học ra số đầu tiên, đến số 3 thì đổi thành Tạp san Văn Sử Địa.

 

Năm 1956, Trung ương Đảng và Chính phủ ra Quyết định chuyển Ban Nghiên cứu Lịch sử - Địa lý - Văn học sang trực thuộc Bộ Giáo dục. Tổ Lịch sử được chuyển thành Phòng Lịch sử theo quyết định của Bộ Giáo dục.

 

Năm 1959, khi Ủy ban Khoa học Nhà nước ra đời, Phòng Lịch sử cùng với các bộ phận nghiên cứu về văn học, địa lý được chuyển từ Bộ Giáo dục về Ủy ban Khoa học Nhà nước.

 

Ngày 6-2-1960, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 039-TTg thành lập Viện Sử học thuộc Ủy ban Khoa học Nhà nước. Tạp san Văn Sử Địa được chuyển thành Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử.

 

Từ tháng 10-1965, Viện Sử học trực thuộc Viện Khoa học xã hội.

 

Từ tháng 6-1967, Viện Sử học trực thuộc Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam.

 

Từ năm 1993, Viện Sử học trực thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia.

 

Từ năm 2004, Viện Sử học trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

 

Từ tháng 12-2012, Viện Sử học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 


 

 

 

Thành tựu chủ yếu trong nghiên cứu (Tính đến tháng 6 năm 2022):

 

- Sách đã xuất bản:               Hơn 550 cuốn.

- Tạp chí đã xuất bản:           602 số.

- Bài đăng tên trên tạp chí:   Trên 5309 bài.

- Chương trình, đề tài cấp Nhà nước chủ trì thực hiện: 22 đề tài

- Đề tài cấp Bộ đã thực hiện (giai đoạn 1986-2022): 67 đề tài

- Đề tài cấp cơ sở đã thực hiện (giai đoạn 2013-2022): 231 đề tài

- Đề tài, dự án chủ trì, phối hợp với bộ ngành, địa phương: Khoảng 30 đề tài.

 

 

Thành tích đào tạo:  Số Tiến sỹ Sử học đã được đào tạo tại Viện Sử học hơn 80 

        

 

 

 

Lãnh đạo Viện qua các thời kỳ

 

VIỆN TRƯỞNG

         

GS. VS. Trần Huy Liệu

Trưởng ban Ban Văn Sử Địa từ năm 1953 đến năm 1959

Viện trưởng Viện Sử học từ năm 1960 đến năm 1969

 

 

 

GS. VS. Nguyễn Khánh Toàn

Viện trưởng từ năm 1969 đến năm 1980

 

GS. Văn Tạo

Viện trưởng từ năm 1980 đến năm 1989

 

GS. Nguyễn Hồng Phong

Viện trưởng từ năm 1989 đến năm 1994

 

PGS. Cao Văn Lượng

Viện trưởng từ năm 1994 đến năm 1998

 

PGS. TS. Trần Đức Cường

Viện trưởng từ năm 1998 đến năm 2005

 

PGS. TS. Nguyễn Văn Nhật

Viện trưởng từ năm 2005 đến năm 2014

 

PGS. TS. Đinh Quang Hải

Quyền Viện trưởng từ năm tháng 6/2014 đến tháng 4/2015

Viện trưởng từ tháng 4/2015 đến hết tháng 7/2020

 

PGS. TS. Nguyễn Đức Nhuệ

Phó Viện trưởng Phụ trách từ tháng 8/2020 đến tháng 9/2021

 

TS. Trần Thị Phương Hoa

Phó Viện trưởng giao điều hành từ tháng 9/2021 đến nay

 

 

 

 

 

 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

GS. Nguyễn Công Bình

Phó Viện trưởng Viện Sử học từ năm 1974 đến năm 1977

 

GS. TS. Phạm Xuân Nam

Phó Viện trưởng từ năm 1977 đến năm 1984

 

PGS. TS. Đỗ Văn Ninh

Phó Viện trưởng từ năm 1989 đến năm 1991

 

Nhà sử học Dương Trung Quốc

Phó Viện trưởng từ năm 1989 đến năm 1993

 

TS. Trần Hữu Đính

Phó Viện trưởng từ năm 1999 đến năm 2003

 

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Mão

Phó Viện trưởng từ năm 2005 đến năm 2012

 

PGS. TS. Đinh Quang Hải

Phó Viện trưởng từ năm 2011 đến năm 2014

 

PGS. TS. Nguyễn Đức Nhuệ

Phó Viện trưởng từ năm 2013 đến năm 2021

 

TS. Trần Thị Phương Hoa

Phó Viện trưởng từ năm 2016 đến năm 2021

 

TS. Lê Quang Chắn

Phó Viện trưởng từ năm 2021 đến nay

 

 

 

 

 

Những danh hiệu được Nhà nước Việt Nam phong tặng:

 

1. TẬP THỂ

 

- Viện Sử học:

+ Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 1980)

+ Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 1998)

+ Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ Đổi mới (năm 2000).

 

- Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử:

+ Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 1980).

 

2. CÁ NHÂN

 

Giải thưởng Hồ Chí Minh

GS. VS. Nguyễn Khánh Toàn

GS. VS. Trần Huy Liệu

GS. Trần Văn Giàu

GS. Đào Duy Anh

Nhà nghiên cứu Trần Văn Giáp

GS. Trần Đức Thảo

 

Giải thưởng Nhà nước

GS. Nguyễn Hồng Phong

Nhà nghiên cứu Hoa Bằng

Nhà nghiên cứu Nguyễn Lương Bích

GS. Văn Tân

GS. Văn Tạo

PGS. TS. Nguyễn Danh Phiệt

PGS. TS. Dương Kinh Quốc

 

Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

GS. Trần Văn Giàu

 

Huân chương Hồ Chí Minh

GS. VS. Trần Huy Liệu

GS.VS. Nguyễn Khánh Toàn

GS. Trần Văn Giàu

 

Huân chương Độc lập hạng Nhất

GS. VS. Nguyễn Khánh Toàn

GS. Trần Văn Giàu

 

Huân chương Độc lập hạng Ba

GS. Văn Tân

 

Huân chương Lao động hạng Nhất

GS. Văn Tạo

PGS. TS Bùi Đình Thanh

GS. Nguyễn Hồng Phong

GS. TS. Phạm Xuân Nam

PGS. Cao Văn Lượng

PGS. TS. Trần Đức Cường

                                                                

Huân chương Lao động hạng Nhì

PGS. TS. Võ Kim Cương

PGS. TS. Nguyễn Văn Nhật

 

Huân chương Lao động hạng Ba

PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Chi

PGS. TS. Đinh Quang Hải

 

 

 

Viện Sử học

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.