0x80070002 Viện Sử học

Lịch sử kháng chiến chống thưc dân Pháp của quân và dân Liên khu Việt Bắc (1945-1954) (10/09/2012)

Lịch sử kháng chiến chống thưc dân Pháp của quân và dân Liên khu Việt Bắc (1945-1954)

Lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân Liên khu Tây Bắc (1945-1954) (09/09/2012)

Lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân Liên khu Tây Bắc (1945-1954)

Văn minh Việt Nam trong quá khứ và viễn cảnh (05/09/2012)

Văn minh Việt Nam trong quá khứ và viễn cảnh

Lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ (10/07/2012)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Trần Đức Cường. Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 5 phần (13 chương).

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.

Nội dung đang được cập nhật