0x80070002 Viện Sử học

Văn hoá quản lý truyền thống và hiện đại

12/09/2012

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.06.12, chủ nhiệm đề tài GS. Nguyễn Hồng Phong, đề tài thuộc Chương trình Khoa học công nghệ cấp Nhà nước KX.06 “Văn hóa, văn minh vì sự phát triển và tiến bộ xã hội”. Đề tài nghiên cứu vấn đề văn hoá quản lý trong xã hội truyền thống bao gồm tư tưởng xã hội của Khổng giáo nguyên thuỷ, quốc gia - công hữu và tư hữu, làng xã- cá nhân và cộng đồng; truyền thống và hiện đại hoá và chủ nghĩa xã hội với các nội dung Đông Á và công cuộc Duy Tân, công cuộc Duy Tân đầu thế kỷ ở Việt Nam và mô hình Tây phương hoá, sự kết hợp dân tộc và hiện đại và chủ nghĩa xã hội.

Admin: Mr. Nam

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.

Nội dung đang được cập nhật