0x80070002 Viện Sử học

Lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân Liên khu Tây Bắc (1945-1954)

09/09/2012

 

 

Đề tài độc lập cấp Nhà nước

Cấp quản lý: Nhà nước

Chủ nhiệm đề tài: Cao Văn Lượng; 

Cơ quan chủ trì thực hiện: Viện Sử học; 

Cơ quan thực hiện: Viện Sử học; 

Thời gian thực hiện: 1999-2001

Lĩnh vực khoa học đề cập: Lịch sử;  Lịch sử Việt Nam; 

Nội dung:

Đề tài độc lập cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài : PGS. Cao Văn Lượng. Nội dung đang cập nhật

Mr. Nam st

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.

Nội dung đang được cập nhật