0x80070002 Viện Sử học

Lý luận, phương pháp luận về chính sách xã hội: Đề tài KX.04.01

10/09/2012

 

: Nhà nước
: KX.04.01
: Bùi Đình Thanh; 
: Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia; 
: Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia; 
: 1991-1995
: Chính sách xã hội;  Xã hội; 
:

Đề tài khoa học cấp Nhà nước mã số KX.04.01. Chủ nhiệm đề tài : Bùi Đình Thanh. Nội dung đang cập nhật

 

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.

Nội dung đang được cập nhật