0x80070002 Viện Sử học

Đề tài cấp nhà nước giai đoạn (1991-1998)

11/05/2013

 

1. Đề tài KX 06-02 "  Văn hóa quản lý"  do GS. Nguyễn Hồng Phong làm chủ nhiệm. Công trình được nghiệm thu loại xuất sắc và phần tổng kết được in thành sách "  Văn hóa chính trị - Truyền thống và hiện đại"   , Nxb Văn hóa - Thông tin, 1998.

 

2. Đề tài KX06-03 "  Văn minh Việt Nam trong quá khứ và viễn cảnh"  do PTS Trần Đức Cường làm chủ nhiệm. 

Viện Sử học

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.

Nội dung đang được cập nhật