Hồ Chí Minh, cơ hội cuối cùng (Hội nghị Việt – Pháp tại Fontainebleau, tháng 7 năm 1946) (19/07/2022)

Nhà xuất bản: Nxb Đại học sư phạm
Năm xuất bản: 2021
Kích thước:
Số trang: 327

Lịch sử Phật giáo Việt Nam (19/07/2022)

Nhà xuất bản: Nxb Đại học Sư phạm
Năm xuất bản: 2021
Kích thước:
Số trang: 459

Quá trình tranh chấp chủ quyền giữa các bên ở quần đảo Trường Sa từ năm 1988 đến 2020 (19/07/2022)

Nhà xuất bản: Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật
Năm xuất bản: 2021
Kích thước:
Số trang: 223

Việt Nam thế kỷ X: những mảnh vỡ lịch sử (19/07/2022)

Nhà xuất bản: Nxb Đại học Sư phạm
Năm xuất bản: 2019
Kích thước:
Số trang: 439

Nam Việt thần kỳ hội lục (19/07/2022)

Nhà xuất bản: Nxb Đại học Sư phạm
Năm xuất bản: 2021
Kích thước:
Số trang: 491

Việt kiều tại các xứ lân bang (19/07/2022)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Thế giới, tạp chí Xưa và nay
Năm xuất bản: 2021
Kích thước:
Số trang: 249

Tìm hiểu xã hội Việt Nam thời Lý – Trần (19/07/2022)

Nhà xuất bản: Nxb. KHXH, MaiHaBooks
Năm xuất bản: 2022
Kích thước:
Số trang: 534

Địa chí Hà Giang (19/07/2022)

Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2020
Kích thước:
Số trang: 1

Quan hệ biên giới trên đất liền giữa Trung Quốc với các quốc gia láng giềng (16/05/2022)

Nhà xuất bản: Nxb. Khoa học xã hội; MaiHaBooks
Năm xuất bản: 2021
Kích thước:
Số trang: 366

Lịch sử giao thông vận tải Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 (05/03/2022)

Nhà xuất bản: Nxb Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2021
Kích thước:
Số trang: 667

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.