Thái ấp-điền trang thời Trần (Thế kỷ XIII-XIV)

24/09/2020
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2020
Kích thước: 16 x 24 cm
Số trang: 363

 

Cuốn sách Thái ấp-điền trang thời Trần (Thế kỷ XIII-XIV), của PGS-TS Nguyễn Thị Phương Chi, cũng là tên gọi của Luận án Tiến sĩ Sử học được tác giả bảo vệ thành công năm 2001 tại cơ sở đào tạo Viện Sử học, dưới sự hướng dẫn khoa học của cố Giáo sư Trần Quốc Vượng, và xuất bản thành sách lần đầu năm 2002. Đến năm 2019, sách được tái bản lần 1, có chỉnh sửa và bổ sung thêm tư liệu. "Sự tồn tại của các thái ấp-điền trang thời Trần, là một trong những điểm nổi bật góp phần tạo nên cơ sở kinh tế-xã hội thời Trần... Tác giả đã đưa ra được một số nội dung mới trong nghiên cứu về lịch sử Cổ-trung đại Việt Nam khi gắn các vấn đề nông nghiệp, ruộng đất và sự tồn tại của thái ấp-điền trang thời Trần với điều kiện tự nhiên và môi trường như đất đai, sông biển... Công trình đã khảo khá kỹ diện mạo một số thái ấp, điền trang của các quý tộc, vương hầu và quan lại thời Trần, như thái ấp Quắc Hương của Trần Thủ Độ; Vạn Kiếp của Trần Hưng Đạo; điền trang của Hoàng Hối Khanh ở Lệ Thủy, Quảng Bình...". Tác giả đã có đánh giá táo bạo về vai trò của các thái ấp-điền trang thời Trần và nêu ý nghĩa của nó với việc xây dựng và bảo vệ đất nước... Sách dày 363 trang, gồm 3 chương: Chương I: Những điều kiện, tiền đề hình thành thái ấp-điền trang thời Trần; Chương II: Diện mạo thái ấp-điền trang thời Trần; Chương III: Nhận định chung về thái âp-điền trang thời Trần.  

     

Trân trọng giới thiệu tới đông đảo bạn đọc.        

  

 

 

P.V

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.