Việt Nam trong Chính sách hướng Nam mới của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea-In

16/12/2020
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2020
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 247

Cuốn sách “Việt Nam trong Chính sách hướng Nam mới của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea-In” của PGS.TS Phạm Hồng Thái, do Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành năm 2020, với độ dài 247 trang. Cuốn sách là kết quả của nhóm nghiên cứu quốc tế được sự tài trợ của Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quóc (The Korea Foundation). Mục tiêu của cuốn sách là làm rõ vị trí và tầm quan trọng của VIệt Nam trong Chính sách hướng Nam mới của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và đề xuất phương hướng và giải pháp để củng cố vị thế của Việt Nam trong việc thực thi, nâng cao hiệu quả tích cực của Chính sách hướng Nam mới trong những năm tới.

Nội dung sách tập trung vào hai vấn đề chính, tương ứng với bốn phần: Phần thứ nhất, đề cập đến Chính sách hướng Nam mới của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea-In; Phần thứ hai, đánh giá chính sách hướng Nam mới đối với các nước ASEAN. Phần ba, phân tích vị thế của Việt Nam trong triển khai chính sách hướng Nam mới; Phần bốn, nâng cao và phát huy vị thế của Việt Nam trong bối cảnh thực hiện chính sách hướng Nam mới.

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.