Đồn điền của người Pháp ở Bắc Kỳ từ năm 1884 đến 1918

05/02/2021
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2020
Kích thước: 16 x 24 cm
Số trang: 478

Cuốn sách Đồn điền của người Pháp ở Bắc Kỳ từ năm 1884 đến 1918, của PGS.TS Tạ Thị Thúy, là Luận án Tiến sĩ của tác giả, nghiên cứu và bảo vệ thành công năm 1993, tại Ecole des Hautes en Sciences Sociales de Paris (EHESS). Sau đó, sách được xuất bản bằng tiếng Việt vào năm 1996. Năm 2020, cuốn sách được tái bản bởi Nhà xuất bản Khoa học xã hội, liên kết với Công ty TNHH Quốc tế Mai Hà. Sách dày 478 trang, khổ 16 x 24cm. Trong lần xuất bản năm 1996, trong Lời giới thiệu, cố Giáo sư Văn Tạo viết: "Những phân tích khoa học của tác giả khách quan dẫn đến sự thừa nhận một hiện tượng kinh tế mới đã được du nhập vào Việt Nam là chủ nghĩa tư bản trong nông nghiệp, nhưn tác dụng của nó đã bị hạn chế. Mặt tiêu cực của nó đã bộc lộ sâu sắc, trong đó mâu thuẫn giữa nông dân bản xứ và chế độ thực dân Pháp nổi lên hàng đầu" (tr. 20, bản in năm 2002). Web site: viensuhoc.vass.gov.vn trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.  

 

Đỗ Ngôn Xuyên

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.