Ý thức về chủ quyền và lợi ích quốc gia của một số nhà cải cách ở khu vực Đông A (Nửa cuối thế kỷ XIX-đầu thế kỷ XX)

05/02/2021
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2000
Kích thước: 16 x 24 cm
Số trang: 383

Cuốn sách Ý thức về chủ quyền và lợi ích quốc gia của một số nhà cải cách ở khu vực Đông A (Nửa cuối thế kỷ XIX-đầu thế kỷ XX), là kết quả nghiên cứu của Luận án Tiến sĩ, tác giả đã bảo vệ thành công tại Khoa Lịch sử, Trường Đại học KHXH&NV (ĐHQG HN). Năm 2020, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, đã phối hợp với Công ty TNHH Quốc tế Mai Hà ấn hành cuốn sách, dung lượng 383 trang, khổ 16 x 24cm. "Cuốn sách tuy đề cập về lịch sử thế giới Cận đại, nhưng có thể dùng để tham khảo, gợi ý tốt cho những nan đề của Việt Nam đương đại" (tr. 20). Web site: viensuhoc.vass.gov.vn trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.   

 

Đỗ Ngôn Xuyên

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.