Chuyển biến xã hội nông thôn châu thổ sông Hồng thế kỷ XVII-XVIII

05/02/2021
Nhà xuất bản: Thế giới
Năm xuất bản: 2000
Kích thước: 16 x 24 cm
Số trang: 375

Cuốn sách Chuyển biến xã hội nông thôn châu thổ sông Hồng thế kỷ XVII-XVIII, của tác giả Tống Văn Lợi, đây là kết quả từ Luận án Tiến sĩ đã bảo vệ thành công tại Khoa Lịch sử, Trường Đại học KHXH&NV (ĐHQG HN). Sách do Nhà xuất bản Thế giới ấn hành, dày 375 trang, khổ 16 x 24cm. Web site: viensuhoc.vass.gov.vn trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.     

Đỗ Ngôn Xuyên

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.