Làng rèn Vân Chàng từ nửa đầu thế kỷ XIV đến thế kỷ XIX

19/12/2021
Nhà xuất bản: Nxb Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2020
Kích thước: 21
Số trang: 358

        Làng Vân Chàng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Làng Vân Chàng là ngôi làng có nghề rèn được du nhập cách đây hơn 700 năm từ thời vua Trần Nhân Tông. Bên cạnh nghề rèn, làng Vân Chàng còn phát triển về mặt thương nghiệp, sản xuất nông nghiệp và nhiều truyền thống quý báu khác mang giá trị đặc biệt cho đến ngày nay. Để hiểu rõ hơn về làng Vân Chàng xưa, từ đó thấy rõ vị trí quan trọng của làng xã, góp phần làm phong phú thêm nguồn tư liệu về nông thôn Việt Nam trong lịch sử. Cuốn sách là công trình nghiên cứu công phu, giàu tâm huyết của tác giả, được tác giả dày công nghiên cứu và thu thập tư liệu trong thời gian khảo sát thực tế tại địa phương. Các nguồn tư liệu này có giá trị, chính xác và đáng tin cậy để nghiên cứu sự phát triển kinh tế, tổ chức hành chính và văn hóa xã hội của làng Vân Chàng.

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.