Người đứng đầu Thăng Long – Hà Nội (1010 – 1945)

19/12/2021
Nhà xuất bản: Nxb Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2020
Kích thước: 21
Số trang: 603

       Từ 10/10/1954 trở đi, Hà  Nội trở thành Thủ đô nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và từ sau thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (tháng 4/1975) Hà Nội là thủ đô của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là trung tâm chính trị, văn hóa của cả nước. Quản lý Hà Nội là một hệ thống chính quyền các cấp dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam

       Với vị trí trọng yếu kể trên, việc có thêm tư liệu về người đứng đầu  luôn là yêu cầu cấp thiết. Ngoài lời nói đầu, nội dung cuốn sách được kết cấu thành 4 chương như sau:

  • Chương 1: Người đứng đầu Thăng Long từ thời Lý đến hết thời thuộc Minh (1010 – 1427)
  • Chương 2: Người đứng đầu Thăng Long thời Lê sơ, Mạc, Lê Trịnh và Tây Sơn (1428 – 1789)
  • Chương 3: Người đứng đầu Thăng Long – Hà Nội thời Nguyễn (1802 – 1884)
  • Chương 4: Người đứng đầu Hà Nội thời Pháp thuộc (1884 – 1945)

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.