Hồ Chí Minh, cơ hội cuối cùng (Hội nghị Việt – Pháp tại Fontainebleau, tháng 7 năm 1946)

19/07/2022
Nhà xuất bản: Nxb Đại học sư phạm
Năm xuất bản: 2021
Kích thước:
Số trang: 327

Hồ Chí Minh, cơ hội cuối cùng (Hội nghị Việt – Pháp tại Fontainebleau, tháng 7 năm 1946) được dịch và xuất bản từ nguyên bản tiếng Pháp: Ho Chi Minh, denière chance (La conférence franco – vietnamienne de Fontainebleau, juiilet 1946) do Nhà xuất bản Flammarion ấn hành năm 1968.

Ho Chi Minh, denière chance (La conférence franco – vietnamienne de Fontainebleau, juiilet 1946) do Nhà xuất bản Flammarion ấn hành năm 1968 bao gồm 14 chương (không kể phần mở đầu, phần lời bạt và lời cảm tạ cùng chín phụ lục), với thái độ khách quan về chính trị quốc tế, Henri Azeau đã cung cấp cho độc giả nhiều tư liệu lịch sử có giá trị và phong phú xoay quanh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Hội nghị tại Fontainebleau tháng 7 năm 1946 và Tạm ước ngày 14/9/1946.

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.