Làng khoa bảng Nho học ở đồng bằng sông Hồng (31/01/2023)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2022
Kích thước: 16 x 24cm
Số trang: 330

Cách chúng tôi làm: Chương trình bí mật xâm nhập miền Bắc Việt Nam 1961 – 1964 (28/09/2022)

Nhà xuất bản: Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật
Năm xuất bản: 2022
Kích thước:
Số trang: 127

Hậu phương chiến tranh nhân dân tỉnh Sơn La trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) (28/09/2022)

Nhà xuất bản: Nxb. Thanh niên
Năm xuất bản: 2022
Kích thước:
Số trang: 361

Trường Pháp ở Việt Nam 1945 – 1975 từ sứ mạng khai hóa đến ngoại giao văn hóa (28/09/2022)

Nhà xuất bản: Nxb. Hà Nội
Năm xuất bản: 2022
Kích thước:
Số trang: 345

Hệ thống cơ quan giám sát triều Nguyễn (1802 – 1885): từ thiết chế, định chế đến thực tiễn (28/09/2022)

Nhà xuất bản: Nxb Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2022
Kích thước:
Số trang: 255

Hải quốc từ chương (28/09/2022)

Nhà xuất bản: Nxb Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2022
Kích thước:
Số trang: 1035

Chiến dịch Trị - Thiên 1972 (28/09/2022)

Nhà xuất bản: Nxb. Phụ nữ Việt Nam
Năm xuất bản: 2022
Kích thước:
Số trang: 610

Hà Nội – Huế - Sài Gòn: dòng sinh mệnh dân tộc – nhìn từ gác đô thị văn hiến (28/09/2022)

Nhà xuất bản: Nxb. Hà Nội
Năm xuất bản: 2021
Kích thước:
Số trang: 528

Ký họa Việt Nam đầu thế kỷ 20 (28/09/2022)

Nhà xuất bản: Nxb. Thế giới, Viện nghiên cứu Việt Nam học
Năm xuất bản: 2022
Kích thước:
Số trang: 390

Việt Nam và cuộc chiến Trung Pháp (28/09/2022)

Nhà xuất bản: Nxb. Tổng hợp TP. HCM
Năm xuất bản: 2022
Kích thước:
Số trang: 734

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.