Đồn điền của người Pháp ở Bắc Kỳ từ năm 1884 đến 1918 (05/02/2021)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2020
Kích thước: 16 x 24 cm
Số trang: 478

Ý thức về chủ quyền và lợi ích quốc gia của một số nhà cải cách ở khu vực Đông A (Nửa cuối thế kỷ XIX-đầu thế kỷ XX) (05/02/2021)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2000
Kích thước: 16 x 24 cm
Số trang: 383

Chuyển biến xã hội nông thôn châu thổ sông Hồng thế kỷ XVII-XVIII (05/02/2021)

Nhà xuất bản: Thế giới
Năm xuất bản: 2000
Kích thước: 16 x 24 cm
Số trang: 375

Việt Nam trong Chính sách hướng Nam mới của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea-In (16/12/2020)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2020
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 247

Lịch sử giáo dục miền Bắc Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975 (24/09/2020)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2020
Kích thước: 16 x 24 cm
Số trang: 405

Lịch sử giáo dục Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000 (24/09/2020)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2020
Kích thước: 16 x 24 cm
Số trang: 354

Đại Nam quốc cương giới vựng biên (24/09/2020)

Nhà xuất bản: Hà Nội
Năm xuất bản: 2020
Kích thước: 16 x 24 cm
Số trang: 214

Thái ấp-điền trang thời Trần (Thế kỷ XIII-XIV) (24/09/2020)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2020
Kích thước: 16 x 24 cm
Số trang: 363

Trí thức Việt Nam trong tiến trình lịch sử dân tộc (24/09/2020)

Nhà xuất bản: Tri thức
Năm xuất bản: 2020
Kích thước: 16 x 24 cm
Số trang: 479

Chủ nghĩa tư bản: Lịch sử thăng trầm 120 năm (1900-2020) (24/09/2020)

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
Năm xuất bản: 2020
Kích thước: 16 x 24 cm
Số trang: 599

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.