Luận về các phái của người Trung Hoa và Đàng Ngoài (22/06/2017)

Nhà xuất bản: Thế Giới
Năm xuất bản: 2017
Kích thước: 16x24 cm
Số trang: 495

Tập bản đồ hàng hải 1841 ở thư viện Đại học Yale (22/06/2017)

Nhà xuất bản: Văn hóa - Văn nghệ
Năm xuất bản: 2016
Kích thước: 16x24 cm
Số trang: 212

Biển đảo Việt Nam: Lịch sử - Chủ quyền - Kinh tế - Văn hóa (22/06/2017)

Nhà xuất bản: Văn hóa - Văn nghệ
Năm xuất bản: 2016
Kích thước: 16x24 cm
Số trang: 742

Việt Nam thời dựng nước (22/06/2017)

Nhà xuất bản: Trường Đại học Thủ Dầu Một
Năm xuất bản: 2016
Kích thước: 16x24 cm
Số trang: 495

Các tiểu vương quốc Phù Nam ở Nam Bộ (22/06/2017)

Nhà xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2017
Kích thước: 16x24 cm
Số trang: 432

Kinh thành Huế đầu thế kỷ XIX qua hồi ức của Michel Đức Chaigneau (15/06/2017)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Thuận Hóa
Năm xuất bản: 2016
Kích thước:
Số trang: 313

Địa phương chí tỉnh Bắc Ninh qua tư liệu Hán Nôm (15/06/2017)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2008
Kích thước:
Số trang: 668

Lịch sử đô thị Việt Nam - tư liệu và nghiên cứu (15/06/2017)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội
Năm xuất bản: 2016
Kích thước:
Số trang: 606

Tiếp biến và hội nhập văn hóa ở Việt Nam (14/06/2017)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội
Năm xuất bản: 2016
Kích thước: 16*24 cm
Số trang: 533

Việt Nam trong lịch sử thế giới (14/06/2017)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 17*24 cm
Số trang: 658

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.