Thanh - Việt nghị hòa : Tiến trình công nhận triều đại Quang Trung (01/05/2017)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ
Năm xuất bản: 2015
Kích thước:
Số trang: 388

Phái đoàn Đại Việt và lễ bát tuần khánh thọ của Thanh Cao Tông (01/05/2017)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ
Năm xuất bản: 2016
Kích thước: 16*24 cm
Số trang: 484

Lê mạt sự ký : sự suy tàn của triều Lê cuối thế kỷ XVIII (01/05/2017)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2016
Kích thước: 15,5*23 cm
Số trang: 407

Bảo vệ chủ quyền và khai thác biển đảo Việt Nam 1975 - 2014 (01/05/2017)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tổng hợp T.P Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2016
Kích thước: 16*24 cm
Số trang: 247

Thuyền buồm Đông Dương (01/05/2017)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Trẻ
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 19*26 cm
Số trang: 212

Việt - Thanh chiến dịch (01/05/2017)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ
Năm xuất bản: 2016
Kích thước: 24 cm
Số trang: 544

Đại Việt quốc thư (01/05/2017)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ
Năm xuất bản: 2016
Kích thước: 24 cm
Số trang: 408

Đàng Trong thời Chúa Nguyễn (01/05/2017)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hội nhà văn
Năm xuất bản: 2016
Kích thước: 23,5 cm
Số trang: 224

Lịch sử Việt Nam truyền thống và hiện đại (01/05/2017)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 16*24 cm
Số trang: 552

Chúa Bầu An Tây vương (11/04/2017)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Thế giới
Năm xuất bản: 2016
Kích thước:
Số trang: 304

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.