Nhà Đinh với sự nghiệp thống nhất và phát triển đất nước (20/09/2012)

Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 14,5x20,5 cm
Số trang: 447
Nhằm nghiên cứu sâu hơn về nhà Đinh, tôn vinh và phát huy ý chí thống nhất, độc lập dân tộc, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam, Viện Sử học phối hợp với Hội khoa học lịch sử Việt Nam, Tỉnh ủy- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và Ban liên lạc họ Đinh Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Nhà Đinh với sự nghiệp thống nhất và phát triển đất nước".

Quá trình chuyển biến tư tưởng của Nho sĩ Việt Nam trong 30 năm đầu thế kỷ XX (17/09/2012)

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 14,5x20,5 cm
Số trang: 323
Cuốn sách tập trung phân tích những điều kiện, tiền đề và nội dung cơ bản của quá trình chuyển biến tư tưởng của các Nho sĩ duy tân Việt Nam; nhận định, đánh giá những kết quả, hạn chế của quá trình đó đối với lịch sử tư tưởng và xã hội Việt Nam trong giai đoạn lịch sử 30 năm đầu thế kỷ XX.

Danh nhân văn hóa Đình Nguyên Thám hoa Phan Thúc Trực (1808 - 1852) (11/09/2012)

Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2012
Kích thước:
Số trang: 503
Đình nguyên Thám hoa Phan Thúc Trực sinh vào đời vua Gia Long, mất vào đời vua Tự Đức. Nối dõi một gia đình có truyền thống Nho học. Thông minh, học giỏi, năm 17 tuổi (1825), Tiên sinh đã đỗ Tú tài. Sau đó 9 khoa tiếp theo, Tiên sinh vẫn lều chõng đến trường thi Nghệ An, năm thì chính khoa, năm thì ân khoa, song ngôi sao Văn Xương chưa chiếu ánh sáng xuống ngòi bút của Tiên sinh hoặc các quan trường chấm thi, nên Tiên sinh vẫn đỗ Tú tài. Người đương thời gọi Tiên sinh cái mỹ hiệu là "Ông Tú Mười".

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.